Iitti Kouvola Hamina Miehikkälä Virolahti Kotka Pyhtää

Kymenlaakson Liitto vastaa maakunnan kehittämisestä yhteistyössä alueen kuntien, valtion viranomaisten ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.
Kehitämme Kymenlaaksoa ekotehokkaaksi, hyvinvoivaksi ja luovaksi kansainväliseksi vuorovaikutusalueeksi.

Kymenlaakson Liitto UUTISKIRJE 5 / 2014 Julkaistu: 27.8.2014
Voit tilata Kymenlaakson Liiton uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpotiosoitteesti virasto@kymenlaakso.fi EU:n TEN-T ydinverkko Kymenlaaksossa Vastine ympäristöministeriön vahvistamasta energiamaakuntakaavasta tehtyihin valituksiin Selvitystyö Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisestä käynnistynyt Liiton tulo... Lue lisää

KUULUTUS
KUULUTUS viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 11 §:n mukaisesti KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014–2017 HYVÄKSYTTY. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 hyväksynyt Kymenlaakson maakuntaohjelman vuosille 2014–2017. Maakuntavaltuuston päätös, maakuntaohjelma ja siihen liittyvä ymp... Lue lisää

Kaikki ajankohtaiset asiat

EU:n TEN-T ydinverkko Kymenlaaksossa»
EU on tehnyt päätöksen ydinverkkokäytäviksi v 2014-2020. TEN-T Skandiavia - Välimeri-ydinverkkokäytävään kuuluvat Kymenlaaksossa E 18-tie, Vaalimaan raja-asema, HaminaKotka-satama ja rautatie Helsingistä Pietariin sekä satamasta Kouvolaan Lue lisää
Energiamaakuntakaava vahvistettu»
Ympäristöministeriö on vahvistanut tänään 10.4.2014 Kymenlaakson energiamaakuntakaavan. Kaava on vaihekaava, joka sisältää maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. Kaava sisältää myös maakunnallisesti merkittäviä jätteenpolttolaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia, joiden alueelle voidaan sijoittaa uusiutuvan energian tuotantoa. Lue lisää
Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 19.09.2014 Haminassa
Esityslista julkaistaan 12.9. ja on luettavissa päätöksenteko /esityslistat ja pöytäkirjat - osiossa Lue lisää
Kymenlaakson ensimmäinen kulttuuriympäristöpalkinto, Nutikka, jaetaan 12.9. klo 13:00 Kuusankoskella.
Kymenlaakson ensimmäinen kulttuuriympäristöpalkinto, Nutikka Lue lisää
Kaikki tapahtumat