Maakunnan kehityksen kärjessä

LIIKENNEKYSELY valtatien 26 ja maantien 387 kehittämisestä,välillä Lappeenranta-Helsinki

Lappeenrannan ja Helsingin välillä autoilijoilla on valittavana useita matka-ajoiltaan lähes tasavertaisia reittejä. Vaihtoehtoina on joko valtatie 6 Kouvolan kautta, valtatie 26 Taavetista Haminan kautta tai maantie 387 Vaalimaalle ja sitten valtatietä 7 rannikkoa pitkin Helsinkiin.

Valtateillä 6 ja 7 on käynnissä isot kehittämishankkeet väleillä Taavetti–Lappeenranta sekä Hamina–Vaalimaa . Valmistuessaan vuonna 2018 ne parantavat merkittävästi Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteita. Uudistusten myötä matkojen ja kuljetusten reitit saattavat muuttua, mistä johtuen liikennekysyntä valtatiellä 26 (Hamina–Taavetti) ja maantiellä 387 (Vaalimaa–Lappeenranta) voi kasvaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista sekä kehittämisestä tieverkollisen selvityksen, joka valmistuu kesällä 2017. Selvitykseen liittyen järjestetään kysely alueen liikenteen toimijoille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita valtatien 26 ja maantien 387 tie- ja liikenneolosuhteiden parantamiseen liittyvistä toimista. Kyselyyn voi vastata seuraavan linkin kautta: https://maptionnaire.com/fi/2298/

Vastaamalla kyselyyn on mahdollista esittää tieverkollista selvitystä valmistelevalle työryhmälle näkemyksiä nykytilanteen ongelmista ja tulevaisuuden haasteista sekä painotuksi teiden kehittämistarpeista. Vastausaikaa on 26.3.2017 saakka. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Lisätietoja:
Jussi Kailasto, liikennejärjestelmävastaava
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
jussi.kailasto (at) ely-keskus.fi, 040 541 9854

KYMENLAAKSON LIITTO HAKEE PALVELUKSEENSA ALUEKEHITYSASIANTUNTIJAA

Aluekehitysasiantuntijan tehtävänä on yhteistyössä muun aluekehitystiimin ja maakunnan toimijoiden kanssa luoda edellytyksiä kymenlaaksolaisten asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnille aluekehityksen keinoin. Toimenkuvaan kuuluu mm. tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi, aluekehityksen seuranta, maakunnan kehittämistä koskevan tiedon kokoaminen ja maakunnan tietopalvelun kehittäminen. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus aluekehityksestä, elinkeinotoiminnan kehittämisestä tai ennakoinnista. Edellytämme hyviä ICT- ja yhteistyötaitoja.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työpaikka sijaitsee tällä hetkellä Kotkan Karhulassa. Koeaika on 4 kuukautta. Tehtävästä maksetaan 3 400 € tehtäväkohtainen palkka. Työntekijän tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström p. 050 368 3936 s-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hakemus ansioluetteloineen toimitetaan 26.3.2017 mennessä Kymenlaakson Liittoon sähköisesti osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kotkassa 3.3.2017
Maakuntajohtaja

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Kymenlaaksossa

Tasavallan presidentin vierailu Kymenlaaksossa oli osa Suomi100 -maakuntavierailujen sarjaa. Vierailun ajankohdan, Suomalaisen kulttuurin päivän eli Kalevalanpäivän kunniaksi, ohjelma koostui pääasiassa kulttuuriin ja erityisesti lastenkulttuuriin painottuen.

Lue lisää ja katso kuvia Tasavallan presidentin kanslian sivulta.

Merikeskuksessa presidentti Niinistö tapasi Kotkan ja Haminan kaupunkien johtoa. Maakuntakahvi -tilaisuudessa toimi isäntänä Kymenlaakson Liiton maakuntajohtaja Jaakko Mikkola (kuvassa toinen vasemmalta). Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

TallennaTallennaTallenna

Kuulutus, maakuntaohjelman 2018 -2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Täältä löydät uusimmat asiakirjat, nyt käynnissä olevan maakuntaohjelman laadinnasta

KUULUTUS:
KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMAN VALMISTELUN ALOITTAMINEN SEKÄ MAAKUNTAOHJELMAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kymenlaakson maakuntahallitus on käynnistänyt maakuntaohjelman laatimisen vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista asetetun lain (7/2014) mukainen asiakirja, jossa esitetään maakunnan kehittämistavoitteet sekä määritellään toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Maakuntaohjelma sisältää arvion toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta.

Maakuntaohjelman vaikutuksia arvioidaan soveltamalla lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005). Tämä ns. SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen maakuntaohjelman valmistelun kaikissa vaiheissa.

Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitetään maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on nähtävillä 6.2.-10.3.2017 välisenä aikana Kymenlaakson Liiton virastossa (Karhulantie 36 B, Kotka) sekä internetsivuilla (www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma-2014-2020).

Lisätietoja antavat sekä mahdollisia kommentteja ja mielipiteitä vastaanottavat:
kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, puh. 040 512 3356
ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, puh. 044 747 8515

Kotkassa 23.1.2017

Maakuntahallitus

 

Pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2017

Maakuntavaltuuston pöytäkirjat asetetaan nähtäville maakuntatalolla erikseen ilmoitettuna aikana.

Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen johtoryhmän pöytäkirjat asetetaan nähtävillä kokouspäivää seuraavana perjantaina, ellei siitä erikseen toisin ilmoiteta.

Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana perjantaina.

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäville perjantaisin.

Uudenmaan liiton EAKR-rahoituspäätöksistä oikaisuvaatimusoikeus on asianosaisten lisäksi Kymenlaakson maakunnan kunnilla ja näiden kuntien jäsenillä silloin, kun päätös koskee Kymenlaakson maakunnan viitteellisestä rahoituskehyksestä tehtyä rahoituspäätöstä. Uudenmaan liiton maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset julkaistaan Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa: www.uudenmaanliitto.fi/EAKRpaatokset.

Kotkassa 31.1.2017

Hallintopäällikkö Ulla Silmäri
gsm: 044 559 8651
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.