Maakunnan kehityksen kärjessä

Kasvua kansainvälisistä osaajista hakuinfo 14.6.2017

Valtakunnallinen haku käynnistyy 14. kesäkuuta 2017. Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestävät haun käynnistymispäivänä 14.6.2017 infotilaisuuden Helsingissä. Hakuinfoon on mahdollista osallistua myös suorana verkossa (molemmat vaatii ilmoittautumisen). Valtakunnallinen EAKR- ja ESR-haku on avoinna 14.6.-25.9.2017

Lue lisää rakennerahastot -sivulta

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 2 / 2017

  • -Maakuntahallituksessa viisi EAKR-rahoituspäätöstä
  • -Mia Hämäläinen aluekehitysasiantuntijaksi
  • -Maakuntakaavan palautepalvelu on avoinna
  • -Kymenlaakson biotalouskysely avoinna 22.5.-9.6.2017
  • -Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma

Lue Lisää

 

Vastaa Kymenlaakson biotalouskyselyyn 9.6.2017 mennessä

Kymenlaakson biotalouden ja muun maankäytön yhteensovittamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvä kysely on avattu. Sidosryhmille suunnatun kyselyn tuloksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntakaavan biotalouteen liittyvässä taustaselvityksessä.

Biotalouskysely koostuu kahdesta erillisestä kyselystä, joihin voi vastata osittain tai kokonaan oman asiantuntijuuden ja mielenkiinnon mukaan:

-    karttapohjaisessa kyselyssä voit kommentoida biotalouteen liittyviä karttamerkintöjä tai piirtää kartalle omia, biotalouteen liittyviä alueita. Karttapohjaisen kyselyn merkinnät ja kommentit näkyvät kaikille keskustelun herättämiseksi.
o    Vastaa karttapohjaiseen biotalouskyselyyn täällä: http://kyml.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a881c82cf74e4006b885261dac9b0f67#

-    tekstimuotoisessa kyselyssä voit kommentoida biotalouden eri osa-alojen ja muun maankäytön yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja haasteita Kymenlaaksossa. Tekstimuotoiseen kyselyyn annetut vastaukset eivät näy muille.
o    Vastaa tekstimuotoiseen biotalouskyselyyn täällä: https://my.surveypal.com/Biotalouskysely_2205_0906_2017

Molemmat kyselyt ovat avoinna 22.5.-9.6.2017.

Kiitos vastauksistasi!

Lisätietoja:

-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8515, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
-    Kymenlaakson maakuntakaava 2040: http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 1 / 2017

-Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen
-Risto Hamari toiminut ansiokkaasti maakuntaliiton eri tehtävissä
-Edustajainkokouksessa ja maakuntavaltuustossa 34 jäsentä
-Maakuntahallitus päätti vuoden 2017 kylävalinnoist
-EAKR-hankerahoituspäätöksiä
-Lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi
-Lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
-Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2016

Lue lisää

 


Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen

Rautatie, satama, metsäteollisuus, luonto, Kymijoki, kulttuuri, maaseutu, matkailu… -Mitkä ovat sinun mielestäsi Kymenlaakson vahvuuksia? Kymenlaakson Liitto kartoittaa asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerätään vastauksia 3.4.-5.5.2017 välisenä aikana. 

Kyselyvastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 laatimisessa. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan herkkukori täynnä kymenlaaksolaisia ruokaherkkuja. Toivomme mahdollisimman monen vastaavaan lyhyeen kyselyyn!

Voit vastata kyselyyn tästä.

Aluekehityslakiin perustuvan maakuntaohjelman tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat keskittyvät liiketoiminta- ja osaamisympäristöön, asuinympäristöön, innovaatioympäristöön ja liikenneyhteyksiin. Ohjelmassa korostuvat kansainvälisyys sekä kestävä kehitys.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   


Lisätietoja: