Maakunnan kehityksen kärjessä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kymenlaakson energiamaakuntakaavasta

Ympäristöministeriö vahvisti 10.4.2014 Kymenlaakson energiavaihemaakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-alueita sekä ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset ja merkitykseltään vähintään seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset. Kaavassa osoitetaan myös Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja varastoalue sekä täydennetään yhdystieverkostoa Pyhtään Vastilan ja Kouvolan Raussilan alueella.

Energiamaakuntakaavasta on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkeinhallinto-oikeus on hylännyt olenaisilta osiltaan Kymenlaakson Energiamaakuntakaavan joka keskittyi tuulivoimantuotantoalueiden sijaintiohjaukseen. KHO:n päätöksessä todetaan, että Ympäristöministeriön ja Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston päätökset kumotaan seuraavien tuulivoimaloiden alueiden merkinnöillä osoitettujen tv1-alueiden osalta: Harvajanniemen pohjoisosa (2101), Oravikorpi-Vahterikko (2102), Kyynärmäki-Alhonmäki (2100), Korkeuskalliot (2021), Mäyränmäki (2098), Pirtnuora (2093), Struka (2094), Purola (2095) ja Valkiajärvensuo (2096).”

Päätös on luettavissa osoitteella: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1454943101290.html

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Frank Hering, 050 308 7290

e-max.it: your social media marketing partner