Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakso hiilineutraaliksi maakunnaksi

Kymenlaakson tavoitteena on olla vuoteen 2040 mennessä hiilineutraali. Linjaus kirjattiin 4.12 maakuntavaltuuston hyväksymään Kymenlaakson maakuntaohjelmaan 2018–2021.

Hiilipäästöjen vähentäminen on oleellisen tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Hiilineutraaliuden tavoite vaatii laajasti sitoutumista ja tekoja kaikilta kymenlaaksolaisilta. Keinoja hiilipäästöjen vähentämiseen ovat esimerkiksi kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) edistäminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Kymenlaakso on jo nykyisin edelläkävijä uusiutuvien energialähteiden tuottajana ja käyttäjänä: vuonna 2015 niiden osuus oli 63,8 %.
Hyväksytyssä maakuntaohjelmassa määriteltiin Kymenlaakson visio 2040 sekä kehittämisen painopisteet seuraavalle neljälle vuodelle. Kaikkia kehittämisen painopisteissä läpileikkaavina teemoina ovat kansainvälisyys ja kestävä kehitys.

Ohjelma peräänkuuluttaa maakunnan yhteishenkeä ja tekemisen meininkiä maakunnan saamiseksi kasvu-uralle.

Lue lisää Kymenlaakson maakuntaohjelmasta 2018-2021 TÄÄLTÄ

e-max.it: your social media marketing partner