Maakunnan kehityksen kärjessä
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Kymenlaakson aluetaloudessa alavireinen tunnelma, mutta investoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen

Kymenlaakson aluetaloudessa alavireinen tunnelma, mutta investoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen

Talouskehitys eri puolella Suomea jatkuu lähiajat edelleen alavireisenä. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten tuottamassa Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015 -raportissa, joka julkistettiin 24.9.2015 Jyväskylässä. Maakuntaliitot osaltaan osallistuvat raportin kommentointiin.

Talouskehitys jatkuu edelleen epävarmana

Uutiset HaminaKotkan satamasta ovat olleet alavireisiä: alkuvuonna 2015 kokonaisliikenne satamassa on vähentynyt noin 5 % edellisvuoden tasosta. Vienti oli lievästi plussalla, tuonti sen sijaan selvästi miinuksella. Kasvunäkymiä ei loppuvuodelle ole juurikaan näkyvissä. Rakennusalan suhdannenäkymät ovat pysyneet heikkoina. Kaupan ja palvelujen näkymät eivät ole piristyneet. Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt erityisesti ostosmatkailua.

Kymenlaaksossa investoidaan

Kaakkois-Suomelle oleellinen metsäteollisuus on uudistumassa. Usko biotalouteen, sellun kysynnän kasvuun ja sen uusiin käyttömahdollisuuksiin näkyy investoinneissa.
Kun lasketaan yhteen pelkästään UPM:n, Stora Enson ja Kotkamills Oy:n menossa olevat investoinnit, päästään yli 300 miljoonaan euroon. Samoin Google laajentaa jatkuvasti Haminan palvelinkeskustaan. Myllykoskella on menossa ratkaisun ajat oljesta valmistettavan bioetanolin tuotannon käynnistämiseksi. Valtion tuki, 30 M€, hankkeelle on jo myönnetty.

Kasvua haetaan myös kokonaan uusilta toimialoilta (mm. peliala ja mobiiliaplikaatiot, energia- ja ympäristöteknologia, kiertotalous, älykkäät pakkaukset, kansainvälisen koulutustoiminnan laajentaminen). Avainasemassa ovat pk-yritykset, joita on perustettu kohtuulliseen tahtiin. Alueelle tarvitaan osaamispohjaisia kasvuyrityksiä, mutta sekä sijoittujien löytäminen että innovaatioiden kaupallistaminen on vaikeaa, vaikka alue tarjoaa osaavaa työvoimaa ja edullisen kustannustason.

Pidemmällä aikavälillä uskotaan Pohjoisen kasvukäytävän luomiin mahdollisuuksiin. Koskenkylä - Kotka-moottoritie ja Haminan ohikulkutie valmistuivat vuonna 2014 ja loppuvuodesta valmistuu E 18-erillishanke Kotkassa. Hamina - Vaalimaa-välin rakentaminen alkaa syksyllä. Tiehankkeeseen sisältyy myös Vaalimaan rekkaparkki. Osuuden valmistumisen jälkeen on koko E18 -osuus Turusta Vaalimaalle moottoritietä.

Työttömien määrä kasvaa

Työttömien osuus työvoimasta on Kymenlaaksossa 16,1 %.  Kesäkuun lopussa 2015 Kouvolan seutukunnassa työttömyysprosentti on 14,8 % ja Kotka-Haminan seudulla 18,7 %.

Lue lisää http://bit.ly/1RaHVIT

e-max.it: your social media marketing partner