Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakso mukana Pietarin Innovation Forum - tapahtumassa

Kymenlaakson Liitto yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa on järjestänyt onnistuneen verkostoitumistilaisuuden Pietarissa 8.10. Innovaatiofoorumin yhteydessä.
Aiheena oli erityisesti logistiikan mahdollisuudet ja haasteet pohjoisella kasvukäytävällä.
Tilaisuudessa oli paikalla viitisenkymmentä osallistujaa. Kuulijakunta koostui pääosin venäläisistä alan toimijoista – yrityksistä ja korkeakouluista.

Verkostojen ja verkostoitumisen tärkeyttä kansainvälisillä markkinoilla painotti aloituspuheenvuorossaan Finnhub:n toimitusjohtaja Elina Multanen. Finnhub on logistiikka-alan kansainvälistyvien pk-yritysten yhteistyöverkosto.

Kymenlaakson Liiton kansainvälisten asioiden päällikkö Toni Vanhala käytti puheenvuoron maakunnan vahvuuksista sekä  tulevaisuuden haasteista logistiikka-alalla. Esiin nousivat  Kymenlaaksossa sijaitseva Suomen suurin yleissatama HaminaKotka Oy, TEN-T verkon itäisin rautatieterminaali (RRT) Kouvolassa, sekä E18 tieyhteys Euroopan ja Venäjän välillä.  Alueen vahvuutena nostettiin esiin kansainvälisen huipputason turvallisuusosaaminen sekä meriliikenteessä, että satamatoiminnoissa.

Alan tutkimus - ja kehittämistyön onnistumisista edellisellä ENPI-ohjelmakaudella esitteli tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Kyamkin logistiikka-alan tutkimus- ja kehittämisyksiköstä NELI:stä.
-Meriturvallisuus ja sen kehittäminen yhteystyöllä ja yhteishankkein on logistiikka-alan toimijoiden yksi keskeisistä kiinnostuksen kohteista myös uudella ENI-CBC -ohjelmakaudella, toteaa Nurminen omassa puheenvuorossaan.

Kymenlaaksossa yhdessä toimimisesta on tullut tapa. Tilaisuuden järjestäjinä olivat Maakuntaliiton mukana logistiikka-alan kehittämisen toimijat: tutkimuskeskukset, korkeakoulut ja oppilaitokset, kehittämisyhtiöt  sekä kaupungit.

e-max.it: your social media marketing partner