Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson liikennestrategia uudistettiin

Kymenlaakson Liiton ja Kaakkois‐Suomen ELY-keskuksen johdolla laadittu Kymenlaakson liikennestrategia 2035 -työ on valmistumassa. Suunnitelmassa uudistettiin edellisen - vuonna 2010 laaditun ja hyväksytyn - koko maakunnan liikennejärjestelmää käsittävän kehittämisohjelman painotukset ja sisältö. Suunnitelmassa on kuvattu asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetuksien sekä kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet, joihin voidaan vaikuttaa erityisesti kuntatason päätöksenteolla.

Uudistaminen tarkoittaa käytännössä, että maakunnan ulkoisten yhteyksien ja pääväylien kehittämistarpeet on kuvattu lyhyemmin ja kehittämislinjausten ja –toimenpiteiden muodostamisessa on tuotu esille erityisesti kuntien keinovalikoimaan kuuluvia toimintatapoja ja toimenpiteitä. Maakunnan pääväyliä ja ulkoisia yhteyksiä koskevat kehittämistarpeet ja -toimenpiteet on kuvattu tarkemmin erillisessä vuonna 2014 valmistuneessa Kaakkois-Suomen Liikennestrategia 2035 -työssä.

Kymenlaakson liikennestrategian keskeisenä näkökulmana on ollut osoittaa myös uuden teknologian mahdollisuuksia liikenteen ja liikennetarpeiden hoitamisessa. Digitalisaation myötä toimijoille avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia tuottaa tietoa liikkujien päätöksenteon tueksi, tuottaa uusia liikkumista helpottavia palveluja ja tehostaa liikenteen ohjausta ja liikennejärjestelmän operointia. Kymenlaakson liikennestrategiassa digitalisaatiota on käsitelty eri kehittämisteemoja läpileikkaavana asiana. Digitalisaation liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää alueen toimijoilta aihepiirin aktiivista seurantaa sekä valmiutta käynnistää kokeiluja ja pilotteja parhaiten Kymenlaaksoon sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

Liikennestrategian kehittämistoimenpiteet on esitelty seuraavaa ryhmittelyä käyttäen:

  • Kestävä kaupunki- ja taajamaliikenne
  • Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut
  • Turvalliset matkat ja kuljetukset
  • Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille
  • Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetusketjut

Kymenlaakson liikennestrategiatyön kehittämislinjausten ja -toimenpiteiden edistämisestä laaditaan aiesopimus alueen kuntien, Kymenlaakson Liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja liikenneviraston kesken.

Työn tuloksena maakunnan liikennejärjestelmätyö organisoidaan uudelleen ja käytännöntasolla toteutumista edistetään ja koordinoidaan perustettavien seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta.

Lisätietoja antavat:
KYMENLAAKSON LIITTO
Aluekehityssuunnittelija, Riitta Kallström
gsm: +358 50 368 3936, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Toiminnanohjauspäällikkö, Kari Halme
p. 020 63 60090, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

e-max.it: your social media marketing partner