Maakunnan kehityksen kärjessä

Liikennehankkeiden pitkäjänteinen suunnittelu palautettava

Maakuntajohtajat liikennejärjestelmän kehittämisestä osaltaan vastaavina virkamiehinä ovat huolissaan Sipilän hallituksen liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden puutteesta koskien suuria, tarpeellisia liikenneinvestointeja.

Panostukset korvausvelan vähentämiseen ja perusväylänpitoon sekä liikenne palveluna –ajatteluun ja digitalisaatioon ovat sinänsä tarpeellisia ja oikeita. Mutta ne eivät korvaa liikenneverkon pitkäjänteiseen kehittämisen tarvetta myös suurten kapasiteettia parantavieninvestointien muodossa. Mikäli näin ei tehdä, olemme menettämässä myös TenT-verkon kehittämiseen liittyvää saantoamme Euroopan unionista.

Osaltaan tähän vaikuttaa myös liikennepoliittisista selonteoista luopuminen. Muoto ei kuitenkaan ole nyt olennaista, vaan se, että nopeasti luodaan yhteinen näkemys lähivuosien suurten liikennehankkeiden tarpeesta ja priorisoinnista suunnittelun, valmistelun ja uusienkin rahoitusmallien kehittelyn pohjaksi.

Kannanotto on hyväksytty maakuntajohtajien kokouksessa 4.11.2015

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Juha Haapaniemi p. 050 368 3931.

e-max.it: your social media marketing partner