Maakunnan kehityksen kärjessä

Yhteinen Kymenlaakson kehittämisen tahtotila vahva

Kymenlaakson kunnilla on vahva yhteinen tahtotila maakunnan sote-palvelujen järjestämiseksi. Yhteisen näkemyksen mukaan Kymenlaakson keskussairaalasta halutaan laajan päivystyksen sairaala. Ensisijainen yhteistyösuunta sote-palvelujen tuottamisessa on Helsinki/HUS. Itsehallintoalueen hallinnon keskuspaikkana on Kouvola. Yhteiset linjaukset kirjataan valtioneuvostolle vuoden alussa annettaviin lausuntoihin.

Kymenlaaksossa on tehty yhteistä sote-valmistelutyötä viime keväästä lähtien. Valtakunnallisten linjausten muututtua, sote-lähtöistä tarkastelukulmaa on laajennettu koko itsehallintoalueen muodostamisen tarkasteluun. Kymenlaakson kuntien, maakuntaliiton ja Carean johto on linjannut maakunnan yhteiseksi tahtotilaksi:

•    laajan päivystyksen sairaalan statuksen saaminen keskussairaalalle
•    työnjakoa Kymenlaakson keskussairaalan ja Kouvolan Ratamon välillä tulee tarkentaa
•    palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja kustannusvaikuttavasti
•    itsehallintoalueen hallinnon järjestäminen siten, että keskuspaikkana on Kouvola
•    maakunnan (Kymenlaakson sote-alueen) luonteva yhteistyön suunta palveluiden tuottamisessa on Helsinki/HUS

Itsenäiselle sote-alueelle vahvat perustelut

Sote-valmistelutyöryhmän mukaan maakunnan väestömäärä, sijainti ja teollinen rakenne huomioiden, on ensiarvoisen tärkeää, että Kaakkois-Suomeen sijoittuva laajan päivystyksen keskussairaala on Kymenlaakson keskussairaala. Kymenlaakso kuuluu nykyisin HYKS-erityisvastuualueeseen ja kymenlaaksolaisten luontainen asiointisuunta on Uusimaa. Tuleva itsehallintoaluerakenne ei saa luoda esteitä luontaiselle palvelujen kysynnän suunnalle. Kymenlaakson asukasmäärä vuonna 2014 oli maakunnista 11. suurin. Väestömäärän mukaan Kymenlaakson on kuuluttava niiden viidentoista itsehallinto-alueen joukkoon, jotka järjestävät sote-palvelut itse.

Kymenlaakson itsehallintoalueen valmistelua varten perustetaan projekti Kouvolan kaupungin alaisuuteen. Projektin päälliköksi esitetään Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten palvelujen johtajaa Ismo Korhosta. Valmisteluorganisaatio muodostuu ohjausryhmästä, johtoryhmästä sekä projektiryhmistä. Vastaava työ sote-kokonaisuudesta aloitetaan Kotkan kaupungin palvelujohtaja Jorma Haapasen johdolla.

”Ratkaisu vahvistaa Kymenlaakson sisäistä yhteistyötä ja työnjaon kehittämistä. Kouvolassa on pitkät hallinnon perinteet sekä läheinen yhteistyö valtionhallinnon eri toimijoiden kanssa”, sanoo johtoryhmän puheenjohtaja, Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki.

”Kymenlaakso on asukaslukuaan suurempi maakunta mm. vahvan vientiteollisuuden, logistiikan ja kansainvälisyytensä vuoksi. Tämä vahva taloudellinen peruste ja yhteinen tahtotila antavat maakunnan kehittämiselle hyvän pohjan suurimmassa hallinnon uudistuksessa sitten 1600-luvun”, sanoo maakuntajohtaja Juha Haapaniemi.

”Yhteinen tahtotila antaa hyvän pohjan asiakkaan tarpeeseen perustuvien sote-palvelujen kehittämiselle koko maakunnassa”, korostaa Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen.

Lisätiedot:
Juha Haapaniemi, maakuntajohtaja, Kymenlaakson Liitto, puh. 050 368 3931
Lauri Lamminmäki, kaupunginjohtaja, Kouvola, puh. 040 483 1680, lauri.lamminmaki(a)kouvola.fi
Nina Brask, ohjausryhmän puheenjohtaja puh. 040 669 3933, nina.brask(a)kotka.fi
Annikki Niiranen, toimitusjohtaja, Carea, puh. 020 633 2000

e-max.it: your social media marketing partner