Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto 2016 Reino Uusitalolle

Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto, Nutikka, on jaettu 14.9.2016 Reino Uusitalolle Stockforsin alueen eteen tehdystä työstä.

Teollisuusneuvos Reino Uusitalo hankki pahasti rappeutuneen hiomoalueen omistukseensa vuonna 1997. Sittemmin Stockforsissa on tehty merkittäviä entisöintitöitä. 2010-luvulla alue sykkii taas elämää. Työväen asuntojen ja teollisuuslaitteiden tilalle on tullut useita pienyrityksiä ja kulttuuri ja taide ovat löytäneet Stockforsista kodin. Patruunantalossa toimii hotelli- ja tilausravintola, Kaarihallia voi vuokrata tapahtumakäyttöön, rakennuksissa toimii mm. lintuhoitola ja pienteollisuutta. Alueella sijaitsee myös nostalginen pakkausmuseo.

Palkinnonsaajasta päättävä Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta toteaa perusteluissaan, että "historiallisesti merkittävä Stockforsin puuhiomon ruukkialue on särmikäs ja tunnelmallinen ympäristö. Aluetta on lähdetty kehittämään ja ylläpitämään siten, että alueen vanha teollisuushistoriaan liittyvä alkuperä on ollut kaiken rakentamiseen liittyvän perusta. Kunnostus- ja kehitystoimet ovat laajalti onnistuneita. Uudet lisäykset ovat tyylillisesti sopeutettu alueen vanhaan rakennuskantaan ja arkkitehtuuriin. Toimintaa on kehitetty alueen olevaa rakennuskantaa ja rakennetta hyödyntäen, mutta myös koskemattomia kehittämis- ja kunnostusmahdollisuuksia on vielä runsaasti.

On myönteistä ja poikkeuksellista, että yksityishenkilö, tässä tapauksessa Reino Uusitalo on uskaltanut ryhtyä alueen kehittäjäksi ja on samalla pitänyt alueen rakennushistoriallisten arvojen säilyttämisen yhtenä toiminnan lähtökohtana. Vanha rakennuskanta on taipunut uusiin käyttötarkoituksiin ilman kohtuuttomia rakennusteknisiä muutoksia. Uusia toimijoita ja toimintaa on tullut. Omaleimainen vanha kulttuuriympäristö on nähty positiivisena asiana ja alueelle on kyetty luomaan uskoa tulevaisuuteen."

e-max.it: your social media marketing partner