Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson Liitto koordinoi Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistusta

Kymenlaakson Liitto koordinoi Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistusta

Maakuntahallituksen 15.8. tekemällä päätöksellä koordinaatiovastuu siirtyi Kouvolan kaupungin hallinnoimalta kuntaprojektilta Kymenlaakson Liitolle.

Sote- ja maakuntauudistuksen poliittisista linjauksista esivalmistelun osalta vastaa johtoryhmä, jonka muodostaa maakuntahallituksen jäsenet laajennettuna Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kuntien nimeämillä edustajilla.

Virkamiehistä ja henkilöstöjärjestöjen edustajista muodostuvassa ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikki tulevalle maakunnalle tehtäviä luovuttavat organisaatiot Kymenlaakson Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), Carea, Kymenlaakson pelastuslaitos sekä Haminan, Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat. Ohjausryhmä ylläpitää valmistelussa maakunnan yhteistä tahtotilaa, seuraa esivalmistelusuunnitelman toteutumista ja tekee siihen tarvittavat muutosesitykset. Ohjausryhmä ohjaa valmisteluryhmien työskentelyä.

SOTE- ja MAKU-valmisteluryhmät laativat kuvaukset maakunnalle siirtyvistä tehtävistä ja palveluverkoista sekä selvittävät asiakastarpeet ja valmistelevat tulevat uudet asiakasprosessit ja tulevat palveluverkkokuvaukset. Valmistelutyö on käynnistynyt asiakasnäkökulmasta.

Hankinta-, henkilöstö-, toimitilat ja kiinteistöt-, ICT- ja tietohallinto- sekä talousryhmät laativat esiselvitykset tukipalveluiden jatkuvuudesta, jakamisesta ja siirtämisestä maakuntaan, kuntiin ja palvelukeskuksiin tai yhtiöihin.

Projektijohtajana toimii aluekehitysjohtajan viranhoidosta vapautettu Jussi Lehtinen Kymenlaakson Liitosta.

e-max.it: your social media marketing partner