Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntauudistusseminaarissa tekemisen meininkiä

Miten saadaan kansalaiset äänestämään ensimmäistä kertaa järjestettävissä maakuntavaltuuston vaaleissa tammikuussa 2018 ? Millainen on SOTE-palveluverkon tulevaisuus ? Saavatko kansalaiset entistä parempaa palvelua ? Miten digitalisaatio muuttaa palveluprosesseja ? Pääseekö henkilöstö osallistumaan uuden maakunnan kehittämiseen ?

Näitä ja monia muita uuden maakunnan perustamiseen liittyviä asioita pohdittiin 31.8. Kotkan Höyrypanimolla, kun noin 100 henkilöä osallistui Kymenlaakson ensimmäiseen sote- ja maakuntauudistusseminaariin.

Seminaarissa kuultiin 14.12.2015 – 14.8.2016 kestäneen kuntaprojektin tuloksista. Kuntien ja kuntayhtymien edustajien yhteistyöllä valmistelu on käynnistynyt mallikkaasti, työryhmät ovat järjestäytyneet ja käynnistäneet ensimmäiset selvitystyönsä.

Sote-palveluiden väliraportti valmistuu syyskuussa. Se sisältää palveluiden ja rakenteiden nykytilan kuvauksen koko maakunnassa, suurimmat erot ja kehittämiskohteet, digitalisaation hyödyntämisen nykytilanteen eri toiminnoissa sekä työryhmien näkemykset tulevaisuudesta. Väliraportin perusteella suunnitellaan jatko kesään 2017 saakka

Maakuntapalvelujen lakisääteiset tehtävät on kartoitettu. Työ jatkuu asiakkuuksien määrittelyllä ja palveluverkkokuvauksen laadinnalla.

Sote-rakennusten ja paloasemien esiselvitys on laadittu. Siirtyvän henkilöstön suuntaa-antava kartoitus on tehty tilanteessa 15.8.2016. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva vakinainen ja määräaikainen ”siirtyvä” henkilöstömäärä on tällä hetkellä 7 200. Hankintojen nykytila-arviointi on valmistumassa. Tietohallinto- ja ICT-työryhmän väliraportin tavoiteaikataulu on marraskuu 2016.

Kaikissa seminaarin ryhmissä nousi esille viestinnän rooli. Viestintää ja tiedonkulkua pitää lisätä valmisteluryhmien välillä, henkilöstölle, kunnille ja kuntalaisille.

Asia on vakava ! Ensimmäisenä sisäisen viestinnän toimenpiteenä toteutetaan uutiskirje, jonka toivotaan tavoittavan jokaisen uudistuksen piirissä olevan henkilön. Seuraavaksi tehdään kaikille avoimet nettisivut sekä henkilöstöä valmistelun seuraamista varten extranet.

e-max.it: your social media marketing partner