Maakunnan kehityksen kärjessä

Sote- ja maakuntauudistus henkilöstön kannalta

Henkilöstön asemaa on määritelty elokuun lopussa julkaistussa hallituksen esitysluonnoksessa sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy merkittävästi maakuntien, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen. Maakuntiin siirtyy henkilöstöä myös valtion aluehallinnosta. Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Henkilöstötyöryhmän työ käynnistyi toukokuussa ja työ keskittyy tässä vaiheessa nykytilan selvittämiseen.

Henkilöstösiirroissa noudatetaan liikkeenluovutusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen. Yhteisten tukipalvelujen (esim. keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja röntgenpalvelut) osalta työntekijä siirtyy voimaanpanolain nojalla maakunnan, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiön palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään 50 % kohdistuu kunnan sote-palveluihin tai pelastustoimeen. Jos työpanos maakunnille siirtyvässä tehtävässä on alle 50 %, mahdollisesta siirtymisestä sovitaan nykyisen palvelutuottajan ja maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan yhtiön kesken. Tällöinkin sovelletaan liikkeenluovutuksen periaatetta. Maakuntiin siirtyy myös pelastustoimen, maatalouslomituksen, ympäristöterveydenhuollon sekä maakuntien liittojen henkilöstö sekä työntekijöitä valtion aluehallinnosta.

Siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin siirtymähetkellä voimassa olevat virka- tai työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät. Tämä koskee myös eläke-etuja. Maakuntiin siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä. Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi.

Henkilöstötyöryhmä selvittää nykytilaa

Henkilöstötyöryhmä aloitti toimintansa 2.5.2016 ja on kokoontunut yhteensä neljä kertaa. Seuraava kokous on 20.10.2016. Tässä vaiheessa laaditaan nykytilakuvausta. Työryhmä on käynnistänyt mm. selvitykset paikallisista virka- ja työehtosopimuksista sekä henkilöstöpalveluista ja -etuuksista. Lisäksi käynnissä on henkilöstöprosesseja koskeva kartoitus. Maakuntiin siirtyvän henkilöstön määrästä on tehty vasta alustavaa selvitystä. Sen perusteella voidaan todeta, että kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy uudistuksen myötä runsaat 7 000 työntekijää uuden työnantajan palvelukseen. Uudistus koskettaa siis suurta osaa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä. Valmisteluun liittyvä avoimuus onkin keskeinen tekijä uudistuksen onnistumiselle!
e-max.it: your social media marketing partner