Maakunnan kehityksen kärjessä

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen - avustukset haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden hankkeisiin, joiden tavoite on kehittää kulttuurisisältöä matkailijoille suunnatuiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen. Vuoden 2016 avustus on tarkoitettu kulttuurin ja taiteen alojen toimijoiden valtakunnallisesti merkittäville yhteistyö- ja kehittämishankkeille. Haun kriteereistä tarkemmin hakuilmoituksen liitteenä olevasta hakuoppaasta.

Avustus on haettavissa 7.1. 2016 - 29.2.2016.

Avustukset jätetään OKM:n sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Hakuilmoituksessa tarkemmin tietoa järjestelmän käyttämisestä.  Hakemuksen tekemiseen tarvitaan KATSO-tunnukset.  Tunnisteen saa verohallinnosta (http://www.vero.fi/katso).  Hakemuksen voi jättää myös postitse. Katso ohjeet hakuilmoituksesta.  

Hakuilmoitus suomeksi:  http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_matkailulliseen_tuotteistamiseen?lang=fi
Hakuilmoitus ruotsiksi: http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_kulttuurin_matkailulliseen_tuotteistamiseen?lang=sv

e-max.it: your social media marketing partner