Maakunnan kehityksen kärjessä
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen

Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen

Rautatie, satama, metsäteollisuus, luonto, Kymijoki, kulttuuri, maaseutu, matkailu… -Mitkä ovat sinun mielestäsi Kymenlaakson vahvuuksia? Kymenlaakson Liitto kartoittaa asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerätään vastauksia 3.4.-5.5.2017 välisenä aikana. 

Kyselyvastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 laatimisessa. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan herkkukori täynnä kymenlaaksolaisia ruokaherkkuja. Toivomme mahdollisimman monen vastaavaan lyhyeen kyselyyn!

Voit vastata kyselyyn tästä.

Aluekehityslakiin perustuvan maakuntaohjelman tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat keskittyvät liiketoiminta- ja osaamisympäristöön, asuinympäristöön, innovaatioympäristöön ja liikenneyhteyksiin. Ohjelmassa korostuvat kansainvälisyys sekä kestävä kehitys.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   


Lisätietoja:

e-max.it: your social media marketing partner