Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson Liitto mukana Itämeren alueen kulttuuriperintöä ja merialuesuunnittelua yhdistävässä BalticRIM lnterreg-hankkeessa

BalticRIM-hanke tuo esille ja piirtää merialueen kartoille merellistä ja vedenalaista kulttuuriperintöä yhdistettynä meneillään olevaan merialuesuunnitteluun. Hanke kertoo ja kuvailee mitä ovat ja missä sijaitsevat Itämeren ja Suomen kiinnostavimmat laivaloukut, merelliset taistelualueet, majakat sekä merelliset ja vedenalaiset kulttuurimaisemat. Samalla varmistetaan merellisen kulttuuriperintötiedon helppo löytäminen ja käyttö. Hanke luo myös hyviä käytäntöjä erilaisten merellisten kulttuuriperintöalueiden määrittelyyn, suunnitteluun, konflikti- ja synergiatarkasteluihin sekä kestävän sinisen kasvun, kuten merellisen kulttuuriperintöturismin, edellytyksiin.


BalticRIm-hankkeen kumppaneina on Itämeren alueen kansallisia kulttuuriperintöhallinnon ja merialuesuunnittelun asiantuntijoita Suomesta, Virosta, Liettuasta, Puolasta, Tanskasta, Saksasta ja Venäjältä. Hanketta vetää Saksa ja Suomesta mukana ovat Museovirasto, Metsähallitus, Turun yliopisto, Sukeltajaliitto, Kymenlaakson Liitto ja Ålands Landskapsregering. Hanke on saanut Itämeristrategian lippulaiva -statuksen ja merialuesuunnittelun päätoimija HELCOM-VASAB tukee sitä.

Kiinan tasavallan Hunanin maakunta ja Kymenlaakson Liitto sopivat tänään 14.7.2017 yhteistyön kehittämisestä

Kiinan kansantasavallan Hunanin maakunta ja Kymenlaakson Liitto sopivat yhteistyön kehittämisestä

Kiinan Hunanin maakunnan edustajat vierailivat Kouvolassa perjantaina 14.7.2017. Tapaamisen yhteydessä sovittiin kaupan ja talouden yhteistyöstä Hunanin maakunnan ja Kymenlaakson Liiton kesken. Kymenlaakson sijainti ja kansainvälisesti merkittävät logistiikka-alueet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet Kiinan ja Suomen väliselle yhteistyölle.

Tapaamisesta laaditussa muistiossa on syvennetty Hunanin maakunnan Kymenlaakson Liiton välillä lokakuussa 2016 sovittuja periaatteita yhteistyöstä taloudellisten ja kaupallisten suhteiden kehittämisessä. Muistion sisällöstä sopivat Hunanin maakunnan kuvernööri Xu Dazhei ja Kymenlaakson Liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen. Kymenlaakson Liiton hallitus jatkaa valmistelua syksyllä 2017.

Kymenlaakson kansainvälisesti merkittävät logistiikka-alueet, Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali sekä HaminaKotkan satama tarjoavat korkealaatuiset ja kilpailukykyiset kahdensuuntaiset kuljetusyhteydet terminaalitoimintoineen Aasian ja Euroopan välille ja erityisesti Kiinan ja Suomen välisille suorille kuljetuksille. Rautatiekuljetukset ovat kilpailukykyisiä erityisesti elintarvikekuljetuksissa sekä korkean teknologian tuotteissa, joille kuljetusajan nopeus ja kuljetusolosuhteiden vakaus on välttämätöntä. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali palvelee Suomen ja Aasian välistä tavaraliikennettä myös erityisjärjestelyjä vaativissa kuljetustoimenpiteissä kuten elintarvikekuljetuksissa sekä sinetöityjen konttien kuljetuksessa.

Tapaamiseen osallistui kuvernöörin lisäksi muita Hunanin alueen edustajia. Kouvolan kaupungin edustajina tapaamisessa olivat kaupunginjohtaja Marita Toikka, kansanedustaja Markku Pakkanen ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jenny Hasu.

Sekä Kymenlaakson liitto että Kouvolan kaupunki kokevat tärkeänä yhteistyön vahvistamisen kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tapaamisessa sovittiin myös Atria Finland Ltd:n yhteistyöstä Hunan Northern Europe Investment Co ltd:n kanssa. Atrian edustajana tilaisuuteen osallistui tuotannollisten prosessien johtaja Markku Hirvijärvi.

Lisätietoja:
Jouko Leppänen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja
p. 0400 647 990, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Väliaikaisen toimielimen kokoonpanoneuvottelu käyty

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä koskeva neuvottelukokous järjestettiin keskiviikkona 21.6. maakuntatalolla. Kymenlaakson kuntien, Carean, Kympen, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Kymenlaakson Liiton edustajat sopivat valmistelutoimielimen kokoonpanosta seuraavasti:
Carea täydentää kokoonpanon edustajillaan ennen 7.8. pidettävää maakuntahallituksen kokousta, joka virallisesti asettaa toimielimen.

Organisaatio Jäsen Varajäsen
 Haminan kaupunki Päivi Mattila Marjo Seuri (Miehikälän ja Virolahden kunta)
 Kotkan kaupunki Jorma Haapanen      Matti Rupponen
  Raino Hassinen Minna Uusitalo
Kouvolan kaupunki Arja Kumpu Päivi Karhu
  Kari Kristeri Minna Anttila
  Katja Tommiska Sirpa Mäntynen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus          Leena Gunnar Satu Mäkela
  Jyrki Karhula Jyrki Pitkänen
Kaakkois-Suomen TE-toimisto Juha Kouvo Jari Saarinen
Kymenlaakson Pelastuslaitos Vesa Parkko Veli-Matti Heininen
Carea I jäsen I varajäsen
  II jäsen II varajäsen
  III jäsen III varajäsen
Kymenlaakson Liitto Jaakko Mikkola Ulla Silmäri
  Jussi Lehtinen Riitta Kallstöm

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ym. ilmenevät alla olevasta liitetiedostosta. Toimielimen kokoonpanon tulee täyttää tasa-arvolain säädökset ja edustaa monipuolisesti valmistelussa tarvittavaa osaamista. Kymenlaaksossa jäsenten toimielimeen käyttämä työpanos on arviolta 20 %, eli päivä viikossa. Varajäsenten työpanos on 10 %, joten myös heidän asiantuntemuksensa on siis käytössä. Jäsenet säilyvät pääsääntöisesti työ/virkasuhteessa lähettävää organisaatioon, joka myös maksaa palkat.

Kymenlaakson Liitto esittää väliaikaisen valmistelutoimielimen järjestäytymiskokoukselle 16.8., että toimielimen puheenjohtajaksi nimettäisiin maakuntajohtaja, kuten lähes kaikissa muissakin maakunnissa. Varapuheenjohtajan nimeäisivät ELY-keskus sekä Kouvolan ja Kotkan kaupungit. Liiton esityksen mukaan toimielimen esittelijänä toimivat muutosjohtaja ja Sote-asioiden osalta Sote-projektijohtaja.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen arvioi, että väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa virallisesti toimintansa vasta lokakuussa, kun tästä säätävä laki on hyväksytty eduskunnassa. Maakuntahallituksen kokouksen jälkeen se voi kuitenkin käytännöstä vastata valmistelusta jo elokuusta alkaen. Siirtymäaikana viralliset päätökset vahvistetaan maakuntahallituksessa.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, p. 0400 644 206

 

 

Attachments:
Download this file (VATE tehtävät.pdf)VATE tehtävät.pdf[ ]109 kB

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 3 / 2017

  • -Rahoituspäätöksiä maakuntahallituksessa
  • -Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite -selvitys on valmistunut
  • -Kymenlaakson metsäbiotalouden logistiikan aluepilotti
  • -Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? -Asukkaat kertoivat
  • -Tet-paikka 31.5-2.6
  • -Kymenlaakson Liitto
    virasto suljettuna 10.- 28.7.2017
    Hyvää kesää!

Lue lisää:

 

Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - asukkaat kertoivat mielipiteensä

Kymenlaakson Liitto kartoitti asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerättiin vastauksia 3.4.-5.5.2017 välisenä aikana. Vastauksia saatiin 99 henkilöltä.

Vastauksissa nousivat esiin erityisesti liikenneyhteyksien parantaminen, Kymenlaakson erinomaisen sijainnin hyödyntäminen, maakunnan parempi sisäinen yhteistyö, työpaikkojen ja asukasmäärän lisääminen, luonnon kestävä hyödyntäminen, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä koulutustarjonta ja sote-palvelut.

Esimerkkejä annetuista vastauksista:

-    Kymenlaakso on kuin Suomi pienoiskoossa merialueineen, peltomaisemineen ja pohjoisosan järvimaisemineen. Ei tällaista muualla ole.
-    Kymenlaakson sijainti liikenneyhteyksineen on loistava ja tarjoaa mahdollisuudet monenlaiselle isommallekin yritystoiminnalle.
-    Meidän pitäisi profiloitua alueeksi, joka on osa sitä pääkaupunkiseudun lähipiiriä, mutta silti on säilyttänyt "maaseutumaisuutensa" ja luonnonläheisyyden.
-    Kymenlaakson tavoitteena pitäisi olla vetovoimainen maakunta, jossa ihmisistä, eläimistä ja luonnosta pidetään hyvää huolta ja asioita tehdään yhdessä yhteisen hyvän eteen

Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman valmistelussa. Maakuntaohjelma on yleispiirteinen strategia-asiakirja, jolla on selkeä elinkeinopoliittinen painotus. Tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat ovat liiketoiminta- ja osaamisympäristö, asuinympäristö, innovaatioympäristö ja liikenneyhteydet. Ohjelman läpileikkaavina teemoina tulevat olemaan kansainvälisyys sekä kestävä kehitys. Kaikki edellä mainitut keskeisimmät asukaskyselyssä esiin nousseet teemat sisältyvät maakuntaohjelman alustaviin toimintalinjoihin ja läpileikkaaviin teemoihin, eli ne vastaavat kyselytulosten perusteella myös asukkaiden näkemyksiä siitä, mitä asioita maakuntaohjelmassa tulisi painottaa.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   

Lisätietoja:

-    kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, p. 040 512 3356
-    vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, p. 050 368 3936
-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8515
-    Kyselyraportti ja muut maakuntaohjelman 2018-2021 valmisteluun liittyvät asiakirjat:
http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021