Maakunnan kehityksen kärjessä

Junavuoroja Kotkan ja Kouvolan välillä ei saa supistaa

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat päässeet yhteisymmärrykseen junaliikenteen ostoista ja velvoiteliikenteen vähennyksistä vuosille 2016-2019. Ostoliikenteen aikatauluja tarkennetaan syksyn aikana ja ne tulevat voimaan 27.3.2016. Yhtenä vähennyskohteena on Kouvolan ja Kotkan välinen henkilöliikenne, josta aiotaan vähentää yksi junavuoro.

Kymenlaakson Liitto ei hyväksy suunniteltua liikenteen supistamista.

Kouvolan ja Kotkan välillä tehdään vuosittain noin 125 000 matkaa. Määrä ei ole vähenemässä vaan kasvuun on kaikki mahdollisuudet työssäkäynnin, opiskelijaliikenteen sekä terveyspalvelujen kehittymisen johdosta. Kymenlaakson liikennestrategian tavoitteena on joukkoliikenteen ja raideliikenteen kehittäminen sekä kestävän kehityksen mukaisen liikennöinnin edistäminen.

Lue lisää Maakuntahallitus 21.9.2015

 

 

Uutiskirje 9/2015

Uutiskirjeessä  
- Tulossuunnitelma 2016-2019 ja talousarvio 2016
- Suunnittelujohtajana aloittaa ympäristöpäällikkö Frank Hering
- Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen siirtyy eläkkeelle
- Perussopimuksesta poistetaan maininnat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmästä
- WOOD-puuenergian toimitusketju - hankkeella lisää vientitoimintaa
Avaa uutiskirje tästä

 

Matkailun, pelialan ja energiatalouden kehittämiseen rahoitusta

Maakuntahallitus kokouksessaan 7.9. myönsi EAKR- rahoitusta seuraaville hankkeille:
- KASVUA KYMENLAAKSOON MATKAILUINVESTOINNEILLA
- KYMIRING LIIKETOIMINNAN LUOMINEN JA KEHITTÄMINENKYMIRING LIIKETOIMINNAN LUOMINEN JA KEHITTÄMINEN
- RAW GAMEBUSINESS TO KYMENLAAKSO - RAAKAPELI
- RESURSSITEHOKKAAT TEOLLISET SYMBIOOSITRESURSSITEHOKKAAT TEOLLISET SYMBIOOSIT RESURSSITEHOKKAAT       
- TERMINAALITOIMINNOT ENERGIATEHOKKAASSA PUUTAVARALOGISTIIKASSA
- 3D-VALMISTUKSEN INNOVAATIOKESKITTYMÄ
- KAASURENESANSSI - UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN PERUSTUVA KAASUMAAKUNTA (ESISELVITYS)
- ECOOL
- ECOOL, INVESTOINNIT
- DATASAITTIEN TUOTTEISTUS
- PEDAGOGINEN HUB
- LOGISTIIKKAVERSTAS, ESISELVITYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymenlaakso suuntautuu Etelä-Suomeen

Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntahallitukset lausuvat yhteisenä kantanaan, että mikäli itsehallintoalueiden lukumäärä tulee olemaan selvitysmiesten esittämät 9-12 aluetta, tulee niiden muodostumisessa huomioida  "historiallisten ja hallinnollisten rajojen" lisäksi vahvemmin palvelut, pendelöinti, asiointi, elinkeino, liikenneyhteydet sekä alueiden yhteiset kehittämisintressit, jotka ovat Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen välillä vahvoja. Maakuntahallinnon tehtävät voidaan yhdistää tulevan itsehallintoalueen tehtäviin nopealla aikataululla.

Lue lisää maakuntahallituksen esityslista 7.9.2015.