Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson liikennestrategia uudistettiin

Kymenlaakson Liiton ja Kaakkois‐Suomen ELY-keskuksen johdolla laadittu Kymenlaakson liikennestrategia 2035 -työ on valmistumassa. Suunnitelmassa uudistettiin edellisen - vuonna 2010 laaditun ja hyväksytyn - koko maakunnan liikennejärjestelmää käsittävän kehittämisohjelman painotukset ja sisältö. Suunnitelmassa on kuvattu asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetuksien sekä kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet, joihin voidaan vaikuttaa erityisesti kuntatason päätöksenteolla.

Uudistaminen tarkoittaa käytännössä, että maakunnan ulkoisten yhteyksien ja pääväylien kehittämistarpeet on kuvattu lyhyemmin ja kehittämislinjausten ja –toimenpiteiden muodostamisessa on tuotu esille erityisesti kuntien keinovalikoimaan kuuluvia toimintatapoja ja toimenpiteitä. Maakunnan pääväyliä ja ulkoisia yhteyksiä koskevat kehittämistarpeet ja -toimenpiteet on kuvattu tarkemmin erillisessä vuonna 2014 valmistuneessa Kaakkois-Suomen Liikennestrategia 2035 -työssä.

Kymenlaakson liikennestrategian keskeisenä näkökulmana on ollut osoittaa myös uuden teknologian mahdollisuuksia liikenteen ja liikennetarpeiden hoitamisessa. Digitalisaation myötä toimijoille avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia tuottaa tietoa liikkujien päätöksenteon tueksi, tuottaa uusia liikkumista helpottavia palveluja ja tehostaa liikenteen ohjausta ja liikennejärjestelmän operointia. Kymenlaakson liikennestrategiassa digitalisaatiota on käsitelty eri kehittämisteemoja läpileikkaavana asiana. Digitalisaation liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää alueen toimijoilta aihepiirin aktiivista seurantaa sekä valmiutta käynnistää kokeiluja ja pilotteja parhaiten Kymenlaaksoon sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

Liikennestrategian kehittämistoimenpiteet on esitelty seuraavaa ryhmittelyä käyttäen:

 • Kestävä kaupunki- ja taajamaliikenne
 • Toimiva perusverkko ja liikennepalvelut
 • Turvalliset matkat ja kuljetukset
 • Sujuvat yhteydet kotimaahan ja ulkomaille
 • Kilpailukykyiset ulkomaankaupan kuljetusketjut

Kymenlaakson liikennestrategiatyön kehittämislinjausten ja -toimenpiteiden edistämisestä laaditaan aiesopimus alueen kuntien, Kymenlaakson Liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja liikenneviraston kesken.

Työn tuloksena maakunnan liikennejärjestelmätyö organisoidaan uudelleen ja käytännöntasolla toteutumista edistetään ja koordinoidaan perustettavien seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien kautta.

Lisätietoja antavat:
KYMENLAAKSON LIITTO
Aluekehityssuunnittelija, Riitta Kallström
gsm: +358 50 368 3936, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS
Toiminnanohjauspäällikkö, Kari Halme
p. 020 63 60090, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maaherra Marko Torm vierailulla Kymenlaaksossa

Länsi-Virumaan maakuntahallituksen delegaatio vieraili Kymenlaaksossa 20.-22.10.2015 maaherra Marko Tormin johdolla. vierailulla haettiin kokemuksia virossa meneillään oleviin uudistuksiin.

Ohjelma käynnistyi Kouvolasta, jossa kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki ja maakuntahallituksen pj Harri Helminen kertoivat kuntaliitoksen toteutumisesta sekä saaduista kokemuksista. Aihe kiinnosti vieraita erityisesti, sillä Virossa on meneillään vastaavanlainen kuntauudistusprosessi.  
Toinen erityinen kiinnostuksen kohde oli turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus Koivulassa, jossa toimintaa esitteli vastaanottokeskuksen johtaja Janne Autio. Turvapaikan hakijoiden määrä lisääntyy myös Virossa ja maan ainoa vastaanottokeskus toimiikin juuri Länsi-Virumaan maakunnassa.
Vierailulla tutustuttiin myös Kouvolassa sijaitsevaan ilmailualan osaamiskeskukseen, jossa sekä Puolustusvoimat että Kouvolan seudun ammattiopisto esittelivät toimintaansa.

Etelä-Kymenlaaksossa vierailu suuntautui HaminaKotka satamaan, jonka  toimintaa esitteli liikennejohtaja Markku Koskinen. "Suoran laivayhteyden kehittäminen Kotkasta itäiseen Viroon on paitsi satamayhtiön, myös koko Kymenlaakson maakunnan intressi", tiivisti Koskinen vieraille.

Vierailuun sisältyi myös käynnit niin Kymenlaakson merilogistiikkaklusterin pariin EKAMI:n Katariinan kampukselle sekä Cursoriin, jonka kehittämistoimintaa esitteli matkailujohtaja Birthe Suni
Länsi-Virumaan delegaatioon kuului maaherra Marko Tormin lisäksi aluekehitysjohtaja Mati Jõgi, Kundan kaupunginjohtaja Kaido Veski, Vihulan kunnanjohtaja Annes Naan, sekä Kadrinan kunnanjohtaja Erich Petrovits.  Liitosta vierailua isännöivät maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen, maakuntajohtaja Juha Haapaniemi  sekä kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala.

Kymenlaakso esillä Open Days päivillä Brysselissä

Open days-viikolla Brysselissä järjestetyllä "Logistiikan tulevaisuus Pohjoisella kasvukäytävällä" - seminaarilla edistettiin verkostoitumista kansainvälisten toimijoiden kanssa. tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä toimijaa eri puolilta eurooppaa.

Maakunnan tarjoamien logistiikka-alan palveluiden ja alan tutkimus- ja kehittämistyön tunnettuuden lisääminen kansainvälisesti, on yhteinen tavoite.
Pääpuhujana tilaisuudessa oli europarlamentaarikko sekä liikenne ja matkailu-komitean jäsen Merja Kyllönen.  Puheenvuorossaan Kyllönen painotti liikenteen tärkeyttä Euroopan kilpailukyvylle. Digitalisaatio ja automatisaatio tulevat muuttamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista merkittävästi ja tähän haasteeseen on kyettävä vastaamaan, hän totesi. Hiilipäästöjen vähentäminen liikenteen sujuvuuden lisäksi nousi yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi hänen puheessaan. "Valintojen aika tässä ja nyt ", painotti Kyllönen puheenvuorossaan.

Tilaisuuden avasi Kymenlaakson maakuntahallituksen vpj sekä CPMR:n Itämerikomission liikennetyöryhmän pj Kai Holmberg.
Liiton kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala esitteli maakunnan logistiikkapalveluiden laajuutta sekä vahvaa osaamista meriturvallisuuden ja -tutkimuksen aloilla. Älykkäiden logistiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuden kehittäminen ovat osa maakunnan strategisia keihäänkärkiä, hän totesi puheenvuorossaan. 

Vastaava tilaisuus järjestettiin Pietarissa viikkoa aikaisemmin. Yhteisessä ponnistuksessa maakunnan liiton kanssa olivat logistiikka-alan kehittämisen toimijat: tutkimuskeskukset, korkeakoulut ja oppilaitokset, kehittämisyhtiöt  sekä kaupungit.

Uutiskirje 10/2015

Uutiskirjeessä

 • Jouko Leppäsestä uusi maakuntavaltuuston puheenjohtaja
 • Jari Larikka maakuntahallitukseen
 • Jonas Dahlbergille voitto Suomen itsenäisyyden juhlavuoden taidekilpailussa
 • Kymenlaakson liikennestrategia 2035 hyväksytty
 • Liikenne- järjestelmätyö seudulliseksi
 • Liikenne - palveluna ajattelu tulossa liikennejärjestelmäsuunnitteluun
 • Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä ollaan luopumassa
  Avaa uutiskirje tästä

JONAS DAHLBERGILLE VOITTO SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN TAIDEKILPAILUSSA

Kymenlaakson Liiton järjestämän Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden taidekilpailun voittajaksi valittiin ruotsalaisen Jonas Dahlbergin The Path of the Sun –ehdotus.
Taiteilijan mukaan ehdotus ilmentää sekä niitä erityisiä että ikuisia olosuhteita, jotka vallitsivat 6.12.1917. Näin Suomen itsenäisyyden kannalta erityinen päivä on läsnä päivittäin siitä hetkestä lähtien, kun taideteos herää eloon. Teos edustaa paitsi tuota tärkeää historiallista hetkeä, mutta myös olosuhteita, jotka ovat toistuvia ja ikuisia.  Teos on suuri 40-metrinen teräsrengas, joka on asetettu kaltevaan kulmaan kiertoliittymän sisälle.

Palkintolautakunnan mukaan ehdotus on moderni Stonehenge, joka ottaa kilpailualueen erittäin hyvin haltuun. Se on helposti hahmotettavissa, mutta moniulotteinen. The Path of the Sun on kunnianhimoinen, konseptiltaan kiinnostava sekä historialliselta perspektiiviltä vahva.
Dahlberg itse kuvaa idean syntymistä hyvin luonnolliseksi prosessiksi.
”Saan harvoin idean heti kohteessa vieraillessani, mutta tällä kertaa teosidea syntyi todella luonnollisesti Vaalimaalla käydessä”.
Kilpailun teemana oli Suomi 100-itsenäisyyden juhlavuoden teema ”Yhdessä”. Dahlbergin mukaan tämä näkyy hänen teoksen muodossa sekä ideassa.

”Maan ja auringon suhde yhdistää meitä kaikkia. Ja teoksen yksinkertainen kehän muoto sopii luontevasti yhteen teeman kanssa”.
”Minulle on tärkeää, että teos toimii eri rytmillä kulkeville. Kun sitä lähestyy autolla, niin se näyttäytyy kaukaa isona, lähes maagisena, symbolina. Sen muoto on hyvin yksinkertainen ja teoksen ymmärtää, vaikka liikkuu nopeasti autolla. Kävelijän tai pyöräilijän kokemus kiertoliittymän sisältä on täysin erilainen. Hän on veistoksen ja sen idean kokonaan ympäröimä”, Dahlberg kertoo.
Kilpailualue oli Vaalimaalle E18-moottoritien päätepisteeksi rakennettava erittäin suuri kiertoliittymä. Liittymä sijaitsee aivan Vaalimaan raja-aseman ja muiden palveluiden välittömässä läheisyydessä. Dahlbergin lisäksi kilpailuun kutsuttiin William Dennisuk ja Kimmo Schroderus.

Kilpailua rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja alueen kunnat. Valmis teos on tarkoitus paljastaa yleisölle Suomen 100. itsenäisyyspäivänä 6.12.2017.