Maakunnan kehityksen kärjessä

Uutiskirje 9/2015

Uutiskirjeessä  
- Tulossuunnitelma 2016-2019 ja talousarvio 2016
- Suunnittelujohtajana aloittaa ympäristöpäällikkö Frank Hering
- Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen siirtyy eläkkeelle
- Perussopimuksesta poistetaan maininnat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmästä
- WOOD-puuenergian toimitusketju - hankkeella lisää vientitoimintaa
Avaa uutiskirje tästä

 

Matkailun, pelialan ja energiatalouden kehittämiseen rahoitusta

Maakuntahallitus kokouksessaan 7.9. myönsi EAKR- rahoitusta seuraaville hankkeille:
- KASVUA KYMENLAAKSOON MATKAILUINVESTOINNEILLA
- KYMIRING LIIKETOIMINNAN LUOMINEN JA KEHITTÄMINENKYMIRING LIIKETOIMINNAN LUOMINEN JA KEHITTÄMINEN
- RAW GAMEBUSINESS TO KYMENLAAKSO - RAAKAPELI
- RESURSSITEHOKKAAT TEOLLISET SYMBIOOSITRESURSSITEHOKKAAT TEOLLISET SYMBIOOSIT RESURSSITEHOKKAAT       
- TERMINAALITOIMINNOT ENERGIATEHOKKAASSA PUUTAVARALOGISTIIKASSA
- 3D-VALMISTUKSEN INNOVAATIOKESKITTYMÄ
- KAASURENESANSSI - UUSIUTUVIIN ENERGIALÄHTEISIIN PERUSTUVA KAASUMAAKUNTA (ESISELVITYS)
- ECOOL
- ECOOL, INVESTOINNIT
- DATASAITTIEN TUOTTEISTUS
- PEDAGOGINEN HUB
- LOGISTIIKKAVERSTAS, ESISELVITYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kymenlaakso suuntautuu Etelä-Suomeen

Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntahallitukset lausuvat yhteisenä kantanaan, että mikäli itsehallintoalueiden lukumäärä tulee olemaan selvitysmiesten esittämät 9-12 aluetta, tulee niiden muodostumisessa huomioida  "historiallisten ja hallinnollisten rajojen" lisäksi vahvemmin palvelut, pendelöinti, asiointi, elinkeino, liikenneyhteydet sekä alueiden yhteiset kehittämisintressit, jotka ovat Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen välillä vahvoja. Maakuntahallinnon tehtävät voidaan yhdistää tulevan itsehallintoalueen tehtäviin nopealla aikataululla.

Lue lisää maakuntahallituksen esityslista 7.9.2015.