Maakunnan kehityksen kärjessä

Kasvua kansainvälisistä osaajista hakuinfo 14.6.2017

Valtakunnallinen haku käynnistyy 14. kesäkuuta 2017. Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestävät haun käynnistymispäivänä 14.6.2017 infotilaisuuden Helsingissä. Hakuinfoon on mahdollista osallistua myös suorana verkossa (molemmat vaatii ilmoittautumisen). Valtakunnallinen EAKR- ja ESR-haku on avoinna 14.6.-25.9.2017

Lue lisää rakennerahastot -sivulta

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 2 / 2017

  • -Maakuntahallituksessa viisi EAKR-rahoituspäätöstä
  • -Mia Hämäläinen aluekehitysasiantuntijaksi
  • -Maakuntakaavan palautepalvelu on avoinna
  • -Kymenlaakson biotalouskysely avoinna 22.5.-9.6.2017
  • -Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma

Lue Lisää

 

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 1 / 2017

-Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen
-Risto Hamari toiminut ansiokkaasti maakuntaliiton eri tehtävissä
-Edustajainkokouksessa ja maakuntavaltuustossa 34 jäsentä
-Maakuntahallitus päätti vuoden 2017 kylävalinnoist
-EAKR-hankerahoituspäätöksiä
-Lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi
-Lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
-Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2016

Lue lisää

 


Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen

Rautatie, satama, metsäteollisuus, luonto, Kymijoki, kulttuuri, maaseutu, matkailu… -Mitkä ovat sinun mielestäsi Kymenlaakson vahvuuksia? Kymenlaakson Liitto kartoittaa asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerätään vastauksia 3.4.-5.5.2017 välisenä aikana. 

Kyselyvastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 laatimisessa. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan herkkukori täynnä kymenlaaksolaisia ruokaherkkuja. Toivomme mahdollisimman monen vastaavaan lyhyeen kyselyyn!

Voit vastata kyselyyn tästä.

Aluekehityslakiin perustuvan maakuntaohjelman tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat keskittyvät liiketoiminta- ja osaamisympäristöön, asuinympäristöön, innovaatioympäristöön ja liikenneyhteyksiin. Ohjelmassa korostuvat kansainvälisyys sekä kestävä kehitys.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   


Lisätietoja:

LIIKENNEKYSELY valtatien 26 ja maantien 387 kehittämisestä,välillä Lappeenranta-Helsinki

Lappeenrannan ja Helsingin välillä autoilijoilla on valittavana useita matka-ajoiltaan lähes tasavertaisia reittejä. Vaihtoehtoina on joko valtatie 6 Kouvolan kautta, valtatie 26 Taavetista Haminan kautta tai maantie 387 Vaalimaalle ja sitten valtatietä 7 rannikkoa pitkin Helsinkiin.

Valtateillä 6 ja 7 on käynnissä isot kehittämishankkeet väleillä Taavetti–Lappeenranta sekä Hamina–Vaalimaa . Valmistuessaan vuonna 2018 ne parantavat merkittävästi Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteita. Uudistusten myötä matkojen ja kuljetusten reitit saattavat muuttua, mistä johtuen liikennekysyntä valtatiellä 26 (Hamina–Taavetti) ja maantiellä 387 (Vaalimaa–Lappeenranta) voi kasvaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista sekä kehittämisestä tieverkollisen selvityksen, joka valmistuu kesällä 2017. Selvitykseen liittyen järjestetään kysely alueen liikenteen toimijoille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita valtatien 26 ja maantien 387 tie- ja liikenneolosuhteiden parantamiseen liittyvistä toimista. Kyselyyn voi vastata seuraavan linkin kautta: https://maptionnaire.com/fi/2298/

Vastaamalla kyselyyn on mahdollista esittää tieverkollista selvitystä valmistelevalle työryhmälle näkemyksiä nykytilanteen ongelmista ja tulevaisuuden haasteista sekä painotuksi teiden kehittämistarpeista. Vastausaikaa on 26.3.2017 saakka. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Lisätietoja:
Jussi Kailasto, liikennejärjestelmävastaava
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
jussi.kailasto (at) ely-keskus.fi, 040 541 9854