Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 3 / 2017

 • -Rahoituspäätöksiä maakuntahallituksessa
 • -Kymenlaakson väestö- ja työpaikkasuunnite -selvitys on valmistunut
 • -Kymenlaakson metsäbiotalouden logistiikan aluepilotti
 • -Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? -Asukkaat kertoivat
 • -Tet-paikka 31.5-2.6
 • -Kymenlaakson Liitto
  virasto suljettuna 10.- 28.7.2017
  Hyvää kesää!

Lue lisää:

 

Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - asukkaat kertoivat mielipiteensä

Kymenlaakson Liitto kartoitti asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerättiin vastauksia 3.4.-5.5.2017 välisenä aikana. Vastauksia saatiin 99 henkilöltä.

Vastauksissa nousivat esiin erityisesti liikenneyhteyksien parantaminen, Kymenlaakson erinomaisen sijainnin hyödyntäminen, maakunnan parempi sisäinen yhteistyö, työpaikkojen ja asukasmäärän lisääminen, luonnon kestävä hyödyntäminen, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä koulutustarjonta ja sote-palvelut.

Esimerkkejä annetuista vastauksista:

-    Kymenlaakso on kuin Suomi pienoiskoossa merialueineen, peltomaisemineen ja pohjoisosan järvimaisemineen. Ei tällaista muualla ole.
-    Kymenlaakson sijainti liikenneyhteyksineen on loistava ja tarjoaa mahdollisuudet monenlaiselle isommallekin yritystoiminnalle.
-    Meidän pitäisi profiloitua alueeksi, joka on osa sitä pääkaupunkiseudun lähipiiriä, mutta silti on säilyttänyt "maaseutumaisuutensa" ja luonnonläheisyyden.
-    Kymenlaakson tavoitteena pitäisi olla vetovoimainen maakunta, jossa ihmisistä, eläimistä ja luonnosta pidetään hyvää huolta ja asioita tehdään yhdessä yhteisen hyvän eteen

Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman valmistelussa. Maakuntaohjelma on yleispiirteinen strategia-asiakirja, jolla on selkeä elinkeinopoliittinen painotus. Tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat ovat liiketoiminta- ja osaamisympäristö, asuinympäristö, innovaatioympäristö ja liikenneyhteydet. Ohjelman läpileikkaavina teemoina tulevat olemaan kansainvälisyys sekä kestävä kehitys. Kaikki edellä mainitut keskeisimmät asukaskyselyssä esiin nousseet teemat sisältyvät maakuntaohjelman alustaviin toimintalinjoihin ja läpileikkaaviin teemoihin, eli ne vastaavat kyselytulosten perusteella myös asukkaiden näkemyksiä siitä, mitä asioita maakuntaohjelmassa tulisi painottaa.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   

Lisätietoja:

-    kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, p. 040 512 3356
-    vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, p. 050 368 3936
-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8515
-    Kyselyraportti ja muut maakuntaohjelman 2018-2021 valmisteluun liittyvät asiakirjat:
http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021

 

Kasvua kansainvälisistä osaajista hakuinfo 14.6.2017

Valtakunnallinen haku käynnistyy 14. kesäkuuta 2017. Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestävät haun käynnistymispäivänä 14.6.2017 infotilaisuuden Helsingissä. Hakuinfoon on mahdollista osallistua myös suorana verkossa (molemmat vaatii ilmoittautumisen). Valtakunnallinen EAKR- ja ESR-haku on avoinna 14.6.-25.9.2017

Lue lisää rakennerahastot -sivulta

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 2 / 2017

 • -Maakuntahallituksessa viisi EAKR-rahoituspäätöstä
 • -Mia Hämäläinen aluekehitysasiantuntijaksi
 • -Maakuntakaavan palautepalvelu on avoinna
 • -Kymenlaakson biotalouskysely avoinna 22.5.-9.6.2017
 • -Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma

Lue Lisää

 

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 1 / 2017

-Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen
-Risto Hamari toiminut ansiokkaasti maakuntaliiton eri tehtävissä
-Edustajainkokouksessa ja maakuntavaltuustossa 34 jäsentä
-Maakuntahallitus päätti vuoden 2017 kylävalinnoist
-EAKR-hankerahoituspäätöksiä
-Lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi
-Lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
-Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2016

Lue lisää