Maakunnan kehityksen kärjessä

Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - asukkaat kertoivat mielipiteensä

Kymenlaakson Liitto kartoitti asukkaiden mielipiteitä maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta kyselyllä, johon kerättiin vastauksia 3.4.-5.5.2017 välisenä aikana. Vastauksia saatiin 99 henkilöltä.

Vastauksissa nousivat esiin erityisesti liikenneyhteyksien parantaminen, Kymenlaakson erinomaisen sijainnin hyödyntäminen, maakunnan parempi sisäinen yhteistyö, työpaikkojen ja asukasmäärän lisääminen, luonnon kestävä hyödyntäminen, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä koulutustarjonta ja sote-palvelut.

Esimerkkejä annetuista vastauksista:

-    Kymenlaakso on kuin Suomi pienoiskoossa merialueineen, peltomaisemineen ja pohjoisosan järvimaisemineen. Ei tällaista muualla ole.
-    Kymenlaakson sijainti liikenneyhteyksineen on loistava ja tarjoaa mahdollisuudet monenlaiselle isommallekin yritystoiminnalle.
-    Meidän pitäisi profiloitua alueeksi, joka on osa sitä pääkaupunkiseudun lähipiiriä, mutta silti on säilyttänyt "maaseutumaisuutensa" ja luonnonläheisyyden.
-    Kymenlaakson tavoitteena pitäisi olla vetovoimainen maakunta, jossa ihmisistä, eläimistä ja luonnosta pidetään hyvää huolta ja asioita tehdään yhdessä yhteisen hyvän eteen

Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään Kymenlaakson maakuntaohjelman valmistelussa. Maakuntaohjelma on yleispiirteinen strategia-asiakirja, jolla on selkeä elinkeinopoliittinen painotus. Tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat ovat liiketoiminta- ja osaamisympäristö, asuinympäristö, innovaatioympäristö ja liikenneyhteydet. Ohjelman läpileikkaavina teemoina tulevat olemaan kansainvälisyys sekä kestävä kehitys. Kaikki edellä mainitut keskeisimmät asukaskyselyssä esiin nousseet teemat sisältyvät maakuntaohjelman alustaviin toimintalinjoihin ja läpileikkaaviin teemoihin, eli ne vastaavat kyselytulosten perusteella myös asukkaiden näkemyksiä siitä, mitä asioita maakuntaohjelmassa tulisi painottaa.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   

Lisätietoja:

-    kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, p. 040 512 3356
-    vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, p. 050 368 3936
-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8515
-    Kyselyraportti ja muut maakuntaohjelman 2018-2021 valmisteluun liittyvät asiakirjat:
http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021

 

Kasvua kansainvälisistä osaajista hakuinfo 14.6.2017

Valtakunnallinen haku käynnistyy 14. kesäkuuta 2017. Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestävät haun käynnistymispäivänä 14.6.2017 infotilaisuuden Helsingissä. Hakuinfoon on mahdollista osallistua myös suorana verkossa (molemmat vaatii ilmoittautumisen). Valtakunnallinen EAKR- ja ESR-haku on avoinna 14.6.-25.9.2017

Lue lisää rakennerahastot -sivulta

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 2 / 2017

  • -Maakuntahallituksessa viisi EAKR-rahoituspäätöstä
  • -Mia Hämäläinen aluekehitysasiantuntijaksi
  • -Maakuntakaavan palautepalvelu on avoinna
  • -Kymenlaakson biotalouskysely avoinna 22.5.-9.6.2017
  • -Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma

Lue Lisää

 

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 1 / 2017

-Mitkä ovat Kymenlaakson valttikortit? - vastaa kyselyyn ja osallistu maakuntaohjelman laatimiseen
-Risto Hamari toiminut ansiokkaasti maakuntaliiton eri tehtävissä
-Edustajainkokouksessa ja maakuntavaltuustossa 34 jäsentä
-Maakuntahallitus päätti vuoden 2017 kylävalinnoist
-EAKR-hankerahoituspäätöksiä
-Lausunto maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi
-Lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
-Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2016

Lue lisää

 


LIIKENNEKYSELY valtatien 26 ja maantien 387 kehittämisestä,välillä Lappeenranta-Helsinki

Lappeenrannan ja Helsingin välillä autoilijoilla on valittavana useita matka-ajoiltaan lähes tasavertaisia reittejä. Vaihtoehtoina on joko valtatie 6 Kouvolan kautta, valtatie 26 Taavetista Haminan kautta tai maantie 387 Vaalimaalle ja sitten valtatietä 7 rannikkoa pitkin Helsinkiin.

Valtateillä 6 ja 7 on käynnissä isot kehittämishankkeet väleillä Taavetti–Lappeenranta sekä Hamina–Vaalimaa . Valmistuessaan vuonna 2018 ne parantavat merkittävästi Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteita. Uudistusten myötä matkojen ja kuljetusten reitit saattavat muuttua, mistä johtuen liikennekysyntä valtatiellä 26 (Hamina–Taavetti) ja maantiellä 387 (Vaalimaa–Lappeenranta) voi kasvaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista sekä kehittämisestä tieverkollisen selvityksen, joka valmistuu kesällä 2017. Selvitykseen liittyen järjestetään kysely alueen liikenteen toimijoille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita valtatien 26 ja maantien 387 tie- ja liikenneolosuhteiden parantamiseen liittyvistä toimista. Kyselyyn voi vastata seuraavan linkin kautta: https://maptionnaire.com/fi/2298/

Vastaamalla kyselyyn on mahdollista esittää tieverkollista selvitystä valmistelevalle työryhmälle näkemyksiä nykytilanteen ongelmista ja tulevaisuuden haasteista sekä painotuksi teiden kehittämistarpeista. Vastausaikaa on 26.3.2017 saakka. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Lisätietoja:
Jussi Kailasto, liikennejärjestelmävastaava
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
jussi.kailasto (at) ely-keskus.fi, 040 541 9854