Maakunnan kehityksen kärjessä

LIIKENNEKYSELY valtatien 26 ja maantien 387 kehittämisestä,välillä Lappeenranta-Helsinki

Lappeenrannan ja Helsingin välillä autoilijoilla on valittavana useita matka-ajoiltaan lähes tasavertaisia reittejä. Vaihtoehtoina on joko valtatie 6 Kouvolan kautta, valtatie 26 Taavetista Haminan kautta tai maantie 387 Vaalimaalle ja sitten valtatietä 7 rannikkoa pitkin Helsinkiin.

Valtateillä 6 ja 7 on käynnissä isot kehittämishankkeet väleillä Taavetti–Lappeenranta sekä Hamina–Vaalimaa . Valmistuessaan vuonna 2018 ne parantavat merkittävästi Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteita. Uudistusten myötä matkojen ja kuljetusten reitit saattavat muuttua, mistä johtuen liikennekysyntä valtatiellä 26 (Hamina–Taavetti) ja maantiellä 387 (Vaalimaa–Lappeenranta) voi kasvaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista sekä kehittämisestä tieverkollisen selvityksen, joka valmistuu kesällä 2017. Selvitykseen liittyen järjestetään kysely alueen liikenteen toimijoille ja niille, jotka ovat kiinnostuneita valtatien 26 ja maantien 387 tie- ja liikenneolosuhteiden parantamiseen liittyvistä toimista. Kyselyyn voi vastata seuraavan linkin kautta: https://maptionnaire.com/fi/2298/

Vastaamalla kyselyyn on mahdollista esittää tieverkollista selvitystä valmistelevalle työryhmälle näkemyksiä nykytilanteen ongelmista ja tulevaisuuden haasteista sekä painotuksi teiden kehittämistarpeista. Vastausaikaa on 26.3.2017 saakka. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Lisätietoja:
Jussi Kailasto, liikennejärjestelmävastaava
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
jussi.kailasto (at) ely-keskus.fi, 040 541 9854

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Kymenlaaksossa

Tasavallan presidentin vierailu Kymenlaaksossa oli osa Suomi100 -maakuntavierailujen sarjaa. Vierailun ajankohdan, Suomalaisen kulttuurin päivän eli Kalevalanpäivän kunniaksi, ohjelma koostui pääasiassa kulttuuriin ja erityisesti lastenkulttuuriin painottuen.

Lue lisää ja katso kuvia Tasavallan presidentin kanslian sivulta.

Merikeskuksessa presidentti Niinistö tapasi Kotkan ja Haminan kaupunkien johtoa. Maakuntakahvi -tilaisuudessa toimi isäntänä Kymenlaakson Liiton maakuntajohtaja Jaakko Mikkola (kuvassa toinen vasemmalta). Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

TallennaTallennaTallenna

Pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2017

Maakuntavaltuuston pöytäkirjat asetetaan nähtäville maakuntatalolla erikseen ilmoitettuna aikana.

Maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen johtoryhmän pöytäkirjat asetetaan nähtävillä kokouspäivää seuraavana perjantaina, ellei siitä erikseen toisin ilmoiteta.

Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana perjantaina.

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäville perjantaisin.

Uudenmaan liiton EAKR-rahoituspäätöksistä oikaisuvaatimusoikeus on asianosaisten lisäksi Kymenlaakson maakunnan kunnilla ja näiden kuntien jäsenillä silloin, kun päätös koskee Kymenlaakson maakunnan viitteellisestä rahoituskehyksestä tehtyä rahoituspäätöstä. Uudenmaan liiton maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset julkaistaan Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa: www.uudenmaanliitto.fi/EAKRpaatokset.

Kotkassa 31.1.2017

Hallintopäällikkö Ulla Silmäri
gsm: 044 559 8651
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vuoden kymenlaaksolainen kylä 2017, missä sijaitset?

Kymenlaakson Kylät ry julistaa Vuoden maakunnallinen kylä ja kylätoimijat 2017 -
valintakierroksen avatuksi. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien / kyläksi itsensä
tituleeraavan yhteisöllisen alueen monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta
ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä
esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Vuoden maakunnallinen kylä

Vuoden Kylän valinnassa painotetaan kylän kehittämisen suunnitelmallisuutta,
pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti
otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän
välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen,
yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija

Kylätoiminnan tiennäyttäjä on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä
valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa ja on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut
henkilö. Kylätoiminnan tiennäyttäjiä on nimetty aina vuodesta 1999 lähtien.

Vuoden Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti
Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole
sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen.
Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön
hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Maakunnallisten valintojen ehdotukset käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu
Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran edustajista.
Valintatoimikunta tekee esityksen valinnoista näiden kolmen tahon hallituksille, ja lopullisen
sinetin valinnoille antaa Kymenlaakson maakuntahallitus loppukeväästä. Valtakunnallinen
Vuoden Kylä, Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja Maaseututoimija julkistetaan 1.-3.9.2017
järjestettävässä Maaseutuparlamentissa Leppävirralla.

Ehdotuksia valintatoimikunnalle voi tehdä kuka tahansa. Jos mielessäsi on kylä,
kaupunginosa tai henkilö, joka ansaitsisi Vuoden kymenlaaksolaisen kylän,
Kylätoiminnan tiennäyttäjän tai Maaseututoimijan arvonimen, laita ehdotuksesi
perusteluineen 19.2.2017 mennessä sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjeitse
Kymenlaakson Kylät ry, Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski. Valinnoissa huomioidaan
myös viime vuonna vastaanotetut ehdotukset.

Ehdotuksistanne etukäteen kiittäen,

Kymenlaakson Kylät ry

 

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen AIKO-rahoitusta haettavissa

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kumppanuus kattaa kuuden maakunnan liiton alueet ja niiden tärkeimmät kaupungit. Maakunnat ovat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisellä, 9.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella tähdätään vyöhykkeen kokonaisvaltaiseen toiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena on linkittää keskuksia laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita.

Sopimuksen kärjet ovat rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen, Etelä-Suomen logistiikka-alan tarvekartoitus ja logistiikka-alueiden profilointi.

Vuoden 2016 AIKO-rahoitus Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankkeille on 270 000 euroa ja vuosien 2016–2018 suunniteltu rahoitus yhteensä 810 000 euroa. Hakuaika on jatkuva ja rahoituksen välittäjänä toimii Uudenmaan liitto.

Lisätiedot ja lomakkeet

Kuva: www.kasvuvyohyke.fi/

 

TallennaTallenna
Attachments:
Download this file (Hakuilmoitus_AIKOuml.pdf)Hakuilmoitus[ ]121 kB