Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 6 / 2017

 • -Maakuntaohjelmaluonnoksesta 2018-2021 jätettiin runsaasti lausuntoja
 • -MYR hyväksyi toimeenpanosuunnitelman 2018-2019
 • -ETELÄ-SUOMEN EAKR-HANKEHAKU 25.10.-5.3.2018
 • -Nuorten luontokokemuksia ja unelmia Kymenlaakson tulevaisuudesta kuulemassa
 • -Maakunnan yhteistyöryhmä 2017-2021 nimetty
 • -Kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Kai Holmberg
 • -Laaksopäivä - seminaari  Vellamon auditoriossa 11.11.2017

Lue lisää:

Ota kantaa - Maakuntaohjelmaluonnos on nähtävillä 24.8.-29.9.2017!


Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnos 2018 – 2021 on nähtävillä 24.8.-29.9.2017 välisen ajan. Ohjelmaluonnokseen pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Sen lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet voivat antaa palautetta nähtävilläoloajan.

Maakuntaohjelma esittää maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet vuosille 2018-2021. Kymenlaakson maakuntaohjelman läpileikkaaviksi teemoiksi ehdotetaan kestävää kehitystä ja kansainvälisyyttä. Toimintalinjoiksi ehdotetaan seuraavia:
-Liiketoimintaympäristö
-Asuin- ja kulttuuriympäristö
-Osaamis- ja innovaatioympäristö
-Liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä

Uutena teemana ohjelmassa nousee ns. älykäs erikoistuminen, jolla tähdätään kilpailukykyisen ja vetovoimaisen innovaatioympäristön kehittämiseen.
Maakuntahallitus hyväksyi ohjelmaluonnoksen maanantaina 21.8. kokouksessaan.

Attachments:
Download this file (Maakunohjelma kuulutus 08_2017 82x180 (002).pdf)KUULUTUS LUONNOS[ ]17 kB
Download this file (Maakuntaohjelmaluonnos 210817.pdf)Maakuntaohjelmaluonnos 21082017[ ]1374 kB
Download this file (Maakuntaohjelman ympäristöselostus luonnos 140817.pdf)Ympäristöselostus [ ]1627 kB

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 4 / 2017

 • -Väliaikainen valmistelutoimielin ohjaa sote- ja maakuntauudistusta
 • -Maakuntaohjelmaluonnos 2018-2021 nähtäville
 • -Valtion vuoden 2018 budjettiin varattava riittävä maakunnan valmistelurahoitus
 • -Vuoden 2018 alustavat tulostavoitteet ja kuntamaksujen suuruus
 • -Lausunto Redstone AERO OY:n lentopaikan ympäristölupahakemuksesta
 • -Kymenlaakson Liiton avointen tietoaineistojen latauspalvelu on avattu
 • -Kesän aikana on valmistunut useita uusia selvityksiä
 • -Matti Konttinen on valittu ympäristösuunnittelijan sijaiseksi
 • -Maakunnan muutostoimisto aloitti toimintansa

Lue lisää

Maakuntahallitus asetti epävirallisen, väliaikaisen valmistelutoimielimen ohjaamaan sote- ja maakuntauudistusta

Maakuntahallitus kokouksessaan 21.8. nimesi maakuntaan siirtyvien organisaatioiden nimeämistä edustajista muodostuvan ns. epävirallisen väliaikaisen
valmistelutoimielimen, jonka tehtävänä on ohjata 1.1.2020 käynnistyvän maakunnan valmistelua. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Esittelijöinä toimivat muutosjohtaja Jussi Lehtinen MAKU-palveluissa ja SOTE-projektijohtaja Annikki Niiranen SOTE-palveluissa. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano on seuraava:

Organisaatio Jäsen Varajäsen
Haminan kaupunki Päivi Mattila Marjo Seuri (Miehikälän ja Virolahden kunta)
Kotkan kaupunki Jorma Haapanen Matti Rupponen (Pyhtään kunta )
  Raino Hassinen Minna Uusitalo
Kouvolan kaupunki Arja Kumpu Päivi Karhu
  Kari Kristeri Minna Anttila
  Katja Tommiska Sirpa Mäntynen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus   Leena Gunnar Satu Mäkelä
  Jyrki Karhula Jyrki Pitänen
Kaakkois-Suomen TE-toimisto Juha Kouvo Jari Saarinen
Kymenlaakson Pelastuslaitos Vesa Parkko Veli-Matti Heininen
Carea Annikki Niiranen Ari Ronkainen
  Anu Salonen Teija Vanhala
  Pia Rantamäki Marja-Liisa Mäntymaa
Kymenlaakson Liitto Jaakko Mikkola Ulla Silmäri
  Jussi Lehtinen Riitta Kallström

Valmistelutoimielin aloittaa työskentelynsä maakunnan nimeämänä työryhmänä siten, että tarvittavat päätökset tehdään liiton hallintosäännön mukaisesti maakuntahallituksessa ja viranhaltijapäätökset tekee maakuntajohtaja. Vastaavat valmistelutoimielimet on nimetty pääosassa maakuntia.

Päätösvaltaa omaava väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa maakuntalainsäädännön tultua hyväksytyksi eduskunnassa. Arvioitu aloitusajankohta on 06/2018.

Kymenlaakson maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan aikaisemmin sovitun aikataulun mukaan. Valmisteluaikataulusta ei voida ”tinkiä”, mikäli Kymenlaakson pääsee mukaan SOTE-valinnanvapauspilotointiin 1.7.2018 alkaen ja mikäli maakunnassa käynnistetään SOTE-kuntayhtymän valmistelu.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm 040 548 0311, ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm  0400 644 206.