Maakunnan kehityksen kärjessä

Yhtenäiseen Kymenlaaksoon; Tiedote maakuntapalvelujen työpajasta 26.5.2016

Yhtenäiseen Kymenlaaksoon; Tiedote maakuntapalvelujen työpajasta 26.5.2016

Kohti yhteistä maakuntaa
Kymenlaakson yhteistä tulevaisuuskuvaa kokoonnuttiin ideoimaan laaja-alaisella toimijajoukolla. Tilaisuuden avasivat Kymenlaakson tuleva maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar.

Tehdään muutos yhdessä
Jaakko Mikkola korosti puheenvuorossaan yhdessä tekemisen tärkeyttä ja totesi maakuntauudistuksessa olevan tärkeää pohtia sitä kuka on asiakas. Takavuosien reformien jatkumona muodostuvaan tulevaisuustyöhön on tärkeää saada intoa ja yhdessä tekemisen meininkiä. ”Tehdään yhdessä muutos todeksi”, Mikkola painotti.

Luodaan yhteinen tavoitetila
Leena Gunnar piti erittäin tärkeänä sitä, että tilaisuudessa oli koolla edustava joukko tulevan maakunnan väkeä tutustumassa toisiinsa ja visioimassa yhteistä tulevaisuutta. ”Tänään on tärkeää alkaa luoda yhteistä tavoitetilaa tulevaisuuden maakunnasta, pohditaan yhdessä mikä on toimijoiden yhteinen tahtotila ja millaisia ovat yhteiset tavoitteet. Tärkeää on saada aikaan hyvä kokonaisuus”, Leena Gunnar korosti.

Identiteetti entistä vahvemmaksi
Tilaisuuden ryhmätyöosioissa käytiin vilkasta keskustelua ja pohdittiin monia kysymyksiä kuten sitä millainen on tuleva uusi maakunta, mitkä ovat Kymenlaakson maakuntapalveluiden mallin erityispiirteet, millaisia päivitystarpeita Kymenlaakson nykyisessä visiossa on sekä millaisia keskittämisasioita voisi rakentua maakunnan vahvuuksien ympärille.

Nykyisen toiminnan keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat yhteistyö, digitalisaatio, johtamisjärjestelmät, toimintamallit sekä tiedon hallinta. Jatkossa todettiin tarvittavan panostusta yhteisen identiteetin vahvistamiseen ja erityisvahvuuksien entistä parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tilaisuudessa lanseerattiin käsite ”maakuntalainen” nykyisen kuntalais-käsitteen rinnalle. Maakuntalaisuuden ennakoitiin tuovan nykyistä vahvempaa yhteishenkeä kymenlaaksolaisille. ”Maakuntamessut” nähtiin yhtenä mahdollisuutena luoda yhteishenkeä ja tutustuttaa ihmisiä ja asioita toisiinsa.

Vetovoimainen Kymenlaakso
Ryhmätöissä pulppusi runsaasti ideoita, jotka tuovat vahvaa pohjaa maakuntauudistuksen valmisteluun. Venäjäosaaminen nähtiin erittäin keskeisenä vahvuutena, joka yhdistää eri toimijoiden osaamista. Kymenlaaksossa on ollut nähtävissä vetovoimavaje muuttoliikkeessä ja yhteisesti todettiin, että suunta olisi tärkeää saada kääntymään. Tulevaisuudessa on mahdollista, että ihmiset tekevät työtä ja asuvat siellä missä viihtyvät ja missä on panostettu palveluihin. Digitalisaatio ja uudenlainen työn tekemisen kulttuuri sekä hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle mahdollistavat elinkeinorakenteen monipuolistamisen. Tällöin monista luontoarvoistaan tunnetun rannikon maakunnan vetovoima uusien yritysten sijoittumispaikkana ja asukkaiden kotipaikkana voi nousta merkittävästi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Strategiapäällikkö Hanna Kailasto

 

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma (ERM)

ERM eli varautumissuunnitelman perusteella maakunnille jaetaan vuosina 2016-2018 rahoitusta hallitusohjelman Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -kärkihankkeesta. Rahoitus on osa alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) kokonaisuutta.

Kymenlaakson ERM-varautusmissuunnitelma on laadittu tiiviinä ja osallistavana prosessina yhteistyössä maakunnan keskeisten elinkeinopoliittisten toimijoiden ja riskitoimialojen avainyritysten kanssa. Suunnitelma pohjautuu etenkin alueiden kehittämisen valtakunnallisiin painopisteisiin, maakuntaohjelmaan ja samanaikaisesti työstettyyn älykkään erikoistumisen strategiaan (KymRIS3-strategia).

Suunnitelmassa analysoidaan Kymenlaakson kykyä kestää muutoksia ja toipua niistä. Tunnistetaan riskialueita ja toimialoja, joille esitetään varautumistoimenpiteitä.

Attachments:
Download this file (ERM-varautusmissuunnitelma.pdf)Kymenlaakson ERM-varautumissuunnitelma[ ]1085 kB

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 5/2016

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 4/2016

  • Jaakko Mikkola aloittaa maakuntajohtajana 1.8.
  • Kesäyliopiston rehtoriksi nimettiin KTM, KM Elina Ivakko
  • Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville ja lausunnoille
  • Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti tiedoksi
  • Kymenlaakson luonnonvarastrategian seurantaraportti tiedoksi

Avaa uutiskirje tästä

 

Kansallinen hankintailmoitus: Kymenlaakson Liitto : Kymenlaakson Suomi100 markkinoinnin toteuttaminen

Kansallinen hankintailmoitus:
Kymenlaakson Liitto : Kymenlaakson Suomi100 markkinoinnin toteuttaminen

Tarjoukset 20.5.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Kymenlaakson Liitto 0206714-5 /
Kymenlaakson Liitto
PL 35
48601 KOTKA
Sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puh. +354447478502
Fax. +35852308910
http://www.kymenlaakso.fi

Avaa tästä

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 4/2016

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 4/2016

  • Maakuntajohtajaksi valittiin Jaakko Mikkola
  • Rakennerahastorahoituksella myötävaikutettu 2 000 työpaikan ja 250 uuden yrityksen syntymiseen
  • Klamila on Kymenlaakson Vuoden kylä
  • EAKR-rahoitusta erotustekniikan tutkimuskeskuksen rakentamiseen
  • Ministeri Juha Rehula maakuntavaltuuston kokouksessa 25.4.

Avaa uutiskirje tästä