Maakunnan kehityksen kärjessä

Suomi 100 hakee tulevaisuuden avauksia

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Tulossa on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, joka näkyy koko vuoden koko Suomessa sekä myös ulkomailla. Juhlavuoden teemana on yhdessä.
 
Juhlavuoden ohjelmaa rakennetaan suomalaisten ja Suomen ystävien yhteistyönä. Ohjelmaan haku on avoin kaikille ja jatkuu aina lokakuun 2017 loppuun saakka. Osalle ohjelmaan hyväksytyistä hankkeista voidaan myöntää myös taloudellista tukea. Huhtikuussa juhlavuotta koordinoiva Suomi 100 -hanke järjestää kohdennetun rahoituksen haut Suomen tulevaisuutta vahvistaville hankkeille sekä ulkomailla toteutuvalle Suomi 100 -ohjelmalle. Näiden lisäksi ovat käynnistymässä alueelliset Suomi 100 -tuen haut.
 
-    Katse eteenpäin sekä Suomessa että ulkomailla on jo tutkimustiedon mukaan suomalaisille tärkeää. Juhlavuoden ohjelma on edennyt hyvin, ja luvassa on upea kokonaisuus historiaa käsitteleviä asioita sekä mukavasti nykypäivää ja yhteisiä hetkiä. Haun kautta pyrimme löytämään mukaan uusia toimijoita ja edelleen vahvistamaan niitä tekoja, jotka vievät Suomea eteenpäin meillä ja maailmalla, juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen sanoo.
 
Etsitään laajoja, Suomea vahvistavia kokonaisuuksia
 
Tulevaisuuteen suuntaavan painopisteen vahvistamiseksi Suomi 100 -hanke avaa kohdennetun rahoitushaun, jolla pyritään täydentämään Suomi 100 -ohjelmaa merkittävillä ja laajasti vaikuttavilla hankkeilla, toimenpiteillä, teoilla tai kampanjoilla. Tavoitteena on vahvistaa Suomen tulevaisuutta ja edistää myönteistä muutosta.
 
Avustettavilta hankkeilta edellytetään konkreettisia toimenpiteitä Suomen vahvistamiseksi sekä pitkäkestoista vaikuttavuutta. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi demokratiaan, kansalaisyhteiskuntaan, tasa-arvoon tai sananvapauteen. Tavoitteena voi olla myös koulutuksen, työelämän, yritystoiminnan tai kansainvälistymisen kehittäminen. Hankkeen on liityttävä sisällöllisesti itsenäisyyden juhlavuoteen, ja sen pääasiallisen toiminta-ajan on oltava vuonna 2017.
 
Tavoitteena on löytää 2–5 laajaa hanketta tai hankekokonaisuutta, joita avustetaan pääsääntöisesti 100 000–300 000 eurolla hanketta kohden. Haussa voidaan myöntää avustuksina yhteensä enintään 1,2 miljoonaa euroa. Hakea voi 4.–25.4.2016 välisenä aikana. Lisätietoja ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät suomifinland100.fi-verkkosivuilta.
 
Avustushaku ulkomailla toteutuvalle ohjelmalle
 
Toinen samaan aikaan järjestettävä kohdennettu haku koskee kansainvälistä Suomi 100 -ohjelmaa. Haulla pyritään täydentämään Suomi 100 -ohjelmaa Suomen ulkopuolella, erityisesti naapurimaissa, Pohjoismaissa sekä muissa maakuvatyön kannalta keskeisillä painopistealueilla. Hankkeiden tulee tukea Suomen maakuvatyötä ja sen strategisia linjauksia esimerkiksi edistämällä suomalaisen osaamisen tunnettuutta. Hankkeita haetaan yhteiskunnan eri alueilta painottaen sellaisia toimenpiteitä, jotka kertovat nykypäivän Suomen vahvuuksista ja painottuvat tulevaisuuteen.
 
Erityistä painoarvoa annetaan hankkeille, joiden vaikuttavuus on suuri laajojen kohderyhmien tavoittamisen tai mediahuomion kautta, ja joilla on myös pitkäkestoista vaikuttavuutta.
 
Hankkeen on liityttävä sisällöllisesti itsenäisyyden juhlavuoteen, ja sen pääasiallisen toiminta-ajan on oltava vuonna 2017. Haussa voidaan myöntää avustuksina yhteensä enintään 600 000 euroa. Hakea voi 4.–25.4.2016 välisenä aikana. Lisätietoja ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät suomifinland100.fi-verkkosivuilta.
 
 
Alueelliset haut vahvistavat paikallista Suomi 100 -ohjelmaa
 
Maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva Suomi 100 -alueverkosto vahvistaa juhlavuoden paikallista toteutusta. Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyt ohjelmahankkeet voivat hakea Suomi 100 -aluetukea maakuntien liitoista sekä Oulun kaupungista.
 
Hakujen ensimmäinen kierros on käynnissä huhti-toukokuussa. Tarkemmat hakutiedot löytyvät maakunnan liittojen verkkosivuilta sekä aluekoordinaattoreilta (Yhteystiedot alueille: http://suomifinland100.fi/info/#yhteystiedot)
 
Monipuolinen ohjelma
 
Vuonna 2017 muun muassa suunnitellaan tulevaisuuden Suomea yhdessä, syödään yhdessä, saunotaan yhdessä, liikutaan yhdessä, nautitaan monenlaisesta musiikista ja teatterista, käydään näyttelyissä, katsotaan uusia elokuvia, nautitaan Suomen luonnosta, kuunnellaan Suomea avaruudesta, muistellaan maamme merkkihenkilöitä ja annetaan lahjoja satavuotiaalle. Lapset ja nuoret nousevat ohjelmassa vahvaan rooliin sekä tekijöinä että kokijoina.
 
 
Lisätietoja: pääsihteeri Pekka Timonen, pekka.h.timonen (at) vnk.fi, p. 050 3374 386 ja viestintäpäällikkö Päivi Pirttilä, paivi.pirttila (at) vnk.fi, p. 040 705 3323, valtioneuvoston kanslia
 
Lisää valtakunnallisista hauista: http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa/hae-mukaan/
 
Alueverkoston yhteystiedot: http://suomifinland100.fi/info/#yhteystiedot
 
Medialle: http://suomifinland100.fi/media/
 
Juhlavuosi löytyy Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja Youtubesta nimellä SuomiFinland100 (#Suomi100, #Finland100).
 
Juhlavuotta esittelevä Kun Suomi täyttää sata -video on katsottavissa verkkosivulla suomifinland100.fi

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 3/2016

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 3/2016

  • Maakuntajohtajaksi esitetään valittavaksi Jaakko Mikkola
  • Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto Nutikka etsii ehdokkaita palkinnonsaajiksi
  • Ministeri Juha Rehula Kotkassa 25.4. klo 11-12
  • Suomi100 - alueellinen rahoitus tulossa haettavaksi
  • Lähtölaukaus työelämään - Suomi100 haastekampanja
  • Älykkään erikoistumisen strategia hyväksytty

Avaa uutiskirje tästä

Liikennehankkeiden pitkäjänteinen suunnittelu palautettava

Liikennehankkeiden pitkäjänteinen suunnittelu palautettava

Maakuntajohtajat ovat Suomen liikennejärjestelmästä, logistiikasta ja aluekehittämisestä sekä alueiden kilpailukyvystä vastaavia virkamiehiä. He ovat huolissaan Sipilän hallituksen liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden puutteesta koskien suuria, tarpeellisia liikenneinvestointeja.

Panostukset korvausvelan vähentämiseen ja perusväylänpitoon sekä liikenne palveluna –ajatteluun ja digitalisaatioon ovat sinänsä tarpeellisia ja oikeita. Mutta ne eivät korvaa liikenneverkon pitkäjänteiseen kehittämisen tarvetta myös suurten investointien muodossa. Mikäli näin ei tehdä, olemme menettämässä myös TenT-verkon kehittämiseen liittyvää saantoamme Euroopan unionista.

Osaltaan tilanteeseen on vaikuttanut myös liikennepoliittisista selonteoista luopuminen. Muoto ei kuitenkaan ole nyt olennaista, vaan se, että nopeasti luodaan yhteinen näkemys lähivuosien suurten liikennehankkeiden tarpeesta ja priorisoinnista. Yhteinen näkemys antaa pohjan suunnittelulle, valmistelulle ja myös uusien rahoitusmallien kehittämiselle.

Koko EU alue, Suomi mukaan lukien, kärsii investointien puutteesta. Pitkäjänteinen suunnittelu liikennehankkeiden osalta takaa Suomelle investointeja tulevaisuuteen.

Linkki Suomi100 Sparraustilaisuuteen!

Tästä linkistä voit seurata Kymenlaakson SUOMI100 Sparraustilaisuutta:

Katselulinkki: Suomi100 Sparraustilaisuus

Tilaisuutta voit katsella myös jälkikäteen samasta linkistä!

Merikeskus Vellamo
klo 17 – 18.30
klo
17.00 – 17.10    Tervetuloa,    aluekoordinaattori Ulla Silmäri
17.10 – 17.30    Suomi100 hanke-esittely,    Hannu Hyttinen, päätuottaja
17.30 – 17.50    Miten Suomen 100 vuotisjuhlaa vietetään Kymenlaaksossa ? Heli Toikka, päätuottaja,
                                                                                                               The Tall Ship Races 2017
18.00                Kiitokset 

 

Uusi valtionavustus tukee taide- ja kulttuuripalveluiden vakiintumista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

Valtionavustus on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 4 : Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kolmivuotisen kärkihankkeen aikana pyritään vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Avustus on tarkoitettu kehittämishankkeisiin pääasiallisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville oikeuskelpoisille toimijoille kuten kunnille, kuntayhtymille, järjestöille, yrityksille ja säätiöille. Hakijana voi myös olla kulttuuri- tai taidealan yhteisö, jos toiminta on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja toiminnan juurtumisen edellytykset täyttyvät.

Juurrutettava toiminta edistää ihmisten hyvinvointia toimimalla ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista nopeuttavasti. Avustusta voi saada olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Avustuksen tarkoituksena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kehittää taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä ja tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018, josta jaetaan ensimmäisen haun yhteydessä 400 000 €. Taiteen edistämiskeskus käynnistää valtionavustuksen ensimmäisen haun maaliskuun alussa, hakuaika 1.3.–15.4.2016.

Lisätiedot
erityisasiantuntija Johanna Vuolasto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 0295 330 870
www.taike.fi