Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson Kylät ry etsii Vuoden 2016 maakunnallista kylää ja kylätoimijaa

ymenlaakson Kylät ry etsii Vuoden maakunnallista Kylää ja kylätoimijoita. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Vuonna 2015 Vuoden maakunnalliseksi kyläksi valittiin Pyhällön alueen kylät, Kylätoiminnan tienäyttäjäksi Tuomo Uutela Haminasta ja Maaseututoimijaksi Pertti Halsola Kouvolasta.

Vuoden Kylän valinnassa painotetaan muun muassa kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Valinnassa otetaan erityisesti huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen. Kylätoiminnan tiennäyttäjä on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut henkilö. Henkilö on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Ehdotukset maakunnallisiksi valinnoiksi käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran edustajista. Valintatoimikunta tekee esityksen valinnoista näiden kolmen tahon hallituksille, ja lopullisen sinetin maakunnallisille valinnoille antaa Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus. Maakunnalliset valinnat ilmoitetaan valtakunnalliseen kilpaan, jota koordinoi Suomen Kylätoiminta ry. Valtakunnallinen Vuoden Kylä, Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja Maaseututoimija julkistetaan 10.-11.9.2016 LOKAALI-juhlaseminaarissa Heinolassa.

Ehdotuksia valintatoimikunnalle voi tehdä kuka tahansa. Jos mielessäsi on kylä tai henkilö, joka ansaitsisi Vuoden kymenlaaksolaisen kylän, Kylätoiminnan tiennäyttäjän tai Maaseututoimijan arvonimen, laita ehdotuksesi perusteluineen 14.2.2016 mennessä sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjeellä Kymenlaakson Kylät ry, Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski. Valinnoissa huomioidaan myös viime vuonna vastaanotetut ehdotukset.

www.kymenlaaksonkylat.fi
www.kymenkylat.fi
https://www.facebook.com/kymenlaaksonkylat

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kymenlaakson energiamaakuntakaavasta

Ympäristöministeriö vahvisti 10.4.2014 Kymenlaakson energiavaihemaakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-alueita sekä ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset ja merkitykseltään vähintään seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset. Kaavassa osoitetaan myös Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja varastoalue sekä täydennetään yhdystieverkostoa Pyhtään Vastilan ja Kouvolan Raussilan alueella.

Energiamaakuntakaavasta on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkeinhallinto-oikeus on hylännyt olenaisilta osiltaan Kymenlaakson Energiamaakuntakaavan joka keskittyi tuulivoimantuotantoalueiden sijaintiohjaukseen. KHO:n päätöksessä todetaan, että Ympäristöministeriön ja Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston päätökset kumotaan seuraavien tuulivoimaloiden alueiden merkinnöillä osoitettujen tv1-alueiden osalta: Harvajanniemen pohjoisosa (2101), Oravikorpi-Vahterikko (2102), Kyynärmäki-Alhonmäki (2100), Korkeuskalliot (2021), Mäyränmäki (2098), Pirtnuora (2093), Struka (2094), Purola (2095) ja Valkiajärvensuo (2096).”

Päätös on luettavissa osoitteella: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1454943101290.html

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Frank Hering, 050 308 7290

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hakemus jätetty TEM:in valtakunnalliseen kilpailuun

Pohjoinen kasvuvyöhyke -toimijaverkosto on jättänyt hakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriön käynnissä olevaan kasvuvyöhykekilpailuun 13 kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöverkostona. Mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisessä ovat eteläisen Suomen kaupungit Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vantaa sekä maakunnat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Pohjoinen kasvuvyöhyke Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Pietariin saakka yhdistää 330 miljardin euron talousalueen ja yli 13 miljoonaa ihmistä. Vyöhyke yhdistää Skandinavian ja Venäjän markkina-alueet toisiinsa EU:n määrittelemää TEN-T ydinverkkokäytävää pitkin. Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen Suomen ulkomaankaupan, logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta – vyöhykkeen osuus Suomen euromääräisestä viennistä on yli 60 %.

Kasvuvyöhykekilpailussa haetaan ratkaisuja hallitusohjelmassa linjattujen tavoitteiden jalkauttamiseksi vuosille 2016–2018. Tunnustuksen saa 1–2 kasvuvyöhykettä työ- ja elinkeinoministeriölle jätettyjen hakemusten joukosta. 

Pohjoinen kasvuvyöhyke -yhteistyön tavoitteena on tukea Etelä-Suomen elinvoimaisuutta, kasvuhakuisuutta ja strategista kehittämistä alueiden ja toimijoiden yhteistyöhön perustuen.

Valtakunnalliset ESR-hankehaut avoinna 1.3.2016 saakka

Hae rahoitusta Luovan osaamisen ja Osallistamalla osaamisen kehittämiseen!

Luovaa Osaamista
Sisällöltään hankkeiden tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista toimenpiteistä:
Monialaisen osaamisen vahvistaminen
Koulutustarjonnan osuvuuden parantaminen
Luovan osaamisen lisääminen työelämässä
Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksen avaamasta ESR-hankehausta täältä

Osallistamalla Osaamista
Erityisiä haussa huomioitavia painotuksia ovat nuorten kanssa toimivien monialainen osaaminen ja nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi heidän toimintaympäristössään osana palveluiden suunnittelua.
Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen avaamasta ESR-hankehausta täältä

 

Kymenlaakson uutiskirje 1/2016

KYMENLAAKSON UUTISKIRJE 1/2016

  • Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi eläkkeelle 1.7.2016
  • Maakuntajohtajan virka haettavaksi
  • Maakuntahallitus antoi lausuntonsa itsehallintoaluejaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeistä
  • Ministeri Juha Rehula maakuntavaltuuston kokouksessa 25.4.2016

Avaa uutiskirje tästä