Maakunnan kehityksen kärjessä

Liikennehankkeiden pitkäjänteinen suunnittelu palautettava

Liikennehankkeiden pitkäjänteinen suunnittelu palautettava

Maakuntajohtajat ovat Suomen liikennejärjestelmästä, logistiikasta ja aluekehittämisestä sekä alueiden kilpailukyvystä vastaavia virkamiehiä. He ovat huolissaan Sipilän hallituksen liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden puutteesta koskien suuria, tarpeellisia liikenneinvestointeja.

Panostukset korvausvelan vähentämiseen ja perusväylänpitoon sekä liikenne palveluna –ajatteluun ja digitalisaatioon ovat sinänsä tarpeellisia ja oikeita. Mutta ne eivät korvaa liikenneverkon pitkäjänteiseen kehittämisen tarvetta myös suurten investointien muodossa. Mikäli näin ei tehdä, olemme menettämässä myös TenT-verkon kehittämiseen liittyvää saantoamme Euroopan unionista.

Osaltaan tilanteeseen on vaikuttanut myös liikennepoliittisista selonteoista luopuminen. Muoto ei kuitenkaan ole nyt olennaista, vaan se, että nopeasti luodaan yhteinen näkemys lähivuosien suurten liikennehankkeiden tarpeesta ja priorisoinnista. Yhteinen näkemys antaa pohjan suunnittelulle, valmistelulle ja myös uusien rahoitusmallien kehittämiselle.

Koko EU alue, Suomi mukaan lukien, kärsii investointien puutteesta. Pitkäjänteinen suunnittelu liikennehankkeiden osalta takaa Suomelle investointeja tulevaisuuteen.

Linkki Suomi100 Sparraustilaisuuteen!

Tästä linkistä voit seurata Kymenlaakson SUOMI100 Sparraustilaisuutta:

Katselulinkki: Suomi100 Sparraustilaisuus

Tilaisuutta voit katsella myös jälkikäteen samasta linkistä!

Merikeskus Vellamo
klo 17 – 18.30
klo
17.00 – 17.10    Tervetuloa,    aluekoordinaattori Ulla Silmäri
17.10 – 17.30    Suomi100 hanke-esittely,    Hannu Hyttinen, päätuottaja
17.30 – 17.50    Miten Suomen 100 vuotisjuhlaa vietetään Kymenlaaksossa ? Heli Toikka, päätuottaja,
                                                                                                               The Tall Ship Races 2017
18.00                Kiitokset 

 

Uusi valtionavustus tukee taide- ja kulttuuripalveluiden vakiintumista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

Valtionavustus on osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 4 : Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Kolmivuotisen kärkihankkeen aikana pyritään vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Avustus on tarkoitettu kehittämishankkeisiin pääasiallisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville oikeuskelpoisille toimijoille kuten kunnille, kuntayhtymille, järjestöille, yrityksille ja säätiöille. Hakijana voi myös olla kulttuuri- tai taidealan yhteisö, jos toiminta on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja toiminnan juurtumisen edellytykset täyttyvät.

Juurrutettava toiminta edistää ihmisten hyvinvointia toimimalla ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista nopeuttavasti. Avustusta voi saada olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Avustuksen tarkoituksena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kehittää taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä ja tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–2018, josta jaetaan ensimmäisen haun yhteydessä 400 000 €. Taiteen edistämiskeskus käynnistää valtionavustuksen ensimmäisen haun maaliskuun alussa, hakuaika 1.3.–15.4.2016.

Lisätiedot
erityisasiantuntija Johanna Vuolasto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 0295 330 870
www.taike.fi

Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto 2016 etsii ehdokkaita palkinnonsaajiksi

Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkinto, Nutikka, jaetaan tänä vuonna toista kertaa palkinnon historiassa! Nyt etsitään ehdokkaita palkinnonsaajaksi. Kerro oma ehdotuksesi huhtikuun loppuun mennessä.

Palkinnon tarkoituksena on palkita rakennettuun ympäristöömme, arkeologiseen kulttuuriperintöömme ja maisemiin kohdistuneita esimerkillisiä toimenpiteitä ja niiden tuloksia. Nutikka-palkinnolla halutaan tuoda esille ympäristömme kauneudellisia ja historiallisia arvoja sekä löytää ja esitellä tekijöitä, jotka ovat toiminnallaan edesauttaneet kulttuurillisesti kestävän elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä. Palkinto suunnataan Kymenlaakson rakennetun ympäristön, arkeologisen perinnön ja maiseman hoidon hyödyntämistä ja vaalimista edistäville toimenpiteille. Nutikka-palkinto voidaan myöntää yksityishenkilölle, yhteisölle, yritykselle, kunnalle tai kaupungille. Palkittavat kulttuuriympäristöt ja kohteet tai niihin liittyvät ideat voivat olla hyvin monenlaisia. Ympäristöjä ja kohteita tulisikin tarkastella uusista näkökulmista niin, että palkinnon ympärille voisi viritä vilkasta keskustelua ja tuoreita näkemyksiä kulttuuriympäristöjen arvoista ja käyttömahdollisuuksista.

Palkintoehdokkaan valitsee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton ja Kymenlaakson museon muodostama ryhmä. Päätöksen palkinnon saajasta tekee Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta. Palkintoina on kunniakirjan lisäksi erityinen Nutikka-palkinto, joka on suunniteltu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun muotoilun laitoksella. Palkinto jaetaan 9.9.2016 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä.

Ehdotuksia palkinnonsaajista voi esittää kuka tahansa. Toivomuksena on, että ehdotus perustellaan ja esitellään esim. valokuvin tai muilla selventävillä tiedoilla. Ehdotukset tulee toimittaa 30.4.2016 mennessä Kymenlaakson liittoon osoitteeseen:
Kymenlaakson liitto/Lotta Vuorinen
Karhulantie 36 B
PL 35
48601 Kotka
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.