Maakunnan kehityksen kärjessä

Yhteistyökumppanihaku Venäjältä kulttuurin ja taiteen hankkeisiin

Löydä yhteistyökumppani Venäjältä kulttuurin ja taiteen hankkeisiin!
Haluaisitko tehdä mediataidetta venäläisten nuorten kanssa? Vai osallistua kansanmusiikkifestivaaleille Karjalassa? Löytyykö Venäjältä kiehtovia museokokoelmia? Kehitä oma ideasi 1.2.2016 mennessä ja tule mukaan suomalais-venäläiseen kulttuuriyhteistyöhön.

Tässä linkki julkaistuun tiedotteeseen:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/yhteistyokumppanin-haku-venajalta-kulttuurin-ja-taiteen-hankkeisiin-kaynnistynyt-kaakkois-suomen-ely-keskus-

Suomen Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 rakennetaan yhdessä

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Tulossa on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, joka näkyy turuilla ja toreilla, kodeissa ja kaupungilla. Juhlavuosi rakennetaan teemansa mukaisesti yhdessä, ja se levittäytyy kaikkialle Suomeen. Kaikille avoimeen juhlavuoden ohjelmaan on tullut jo lähes 600 erilaista ohjelmaehdotusta.
Mukaan voi hakea verkko-osoitteessa suomifinland100.fi.
Suomi100-juhlavuoden tiedotustilaisuudessa 1.12 kerrottiin, miten tulevan päivänsankarin merkkivuoden valmistelutyö etenee. Lisää aiheesta voit lukea oheisesta Suomi100-hankkeen tiedotteesta.
Kymenlaakson Liitto toimii juhlavuoden alueellisena toteuttajana. 

Suomi100 Kymenlaakso:

Ulla Silmäri
Aluekoordinaattori
puh. 044 559 8651
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pia Hurtta
Viestintä
puh. 050 406 1218
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Kymenlaakson liikennestrategia 2035

Aiempaan nähden uutena painotuksena suunnitelmassa tuodaan esille kaupunkien ja kuntien aktiivinen toiminta liikennejärjestelmän kehittämisessä ja kansalaisiin vaikuttamisessa. Työssäkäyntialueen sisäisen liikenteen toimivuus ja lähiliikkumisen edellytykset ovat tärkeä maakunnan menestykseen ja houkuttelevuuteen vaikuttava tekijä. Kymenlaakson liikennestrategian uudistamisen erityisenä tavoitteena on suunnata käytännöntason liikennejärjestelmätyötä kunta- ja käyttäjätasolle. Tähän pyritään tarkentamalla Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyössä kuntien vastuulle osoitettujen kehittämisteemojen sisältö ja listaamalla konkreettiset seudulliset liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet. Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa nimetyt seudullisesti tarkennettavat kehittämisteemat ovat

Liikenneturvallisuuden parantaminen
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen luo edellytyksiä kestävälle liikkumiselle
Liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen
Taloudellisuuden lisääminen yhteistyötä, koordinointia ja priorisointia parantamalla

Toisena tavoitteena on ollut tarkentaa Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa Kymenlaaksoon esitettyjen toimenpiteiden perusteluja toimintaympäristöön liittyvien riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta ja tunnistaa toimenpiteiden toteutusvalmiuden parantamiseen liittyvät vaiheet ja tarvittavat päätökset.

Tavoitteena on ollut myös osoittaa uuden teknologian mahdollisuuksia liikenteen ja liikennetarpeiden hoitamisessa. Digitalisaation myötä toimijoille avautuu kokonaan uusia mahdollisuuksia tuottaa tietoa liikkujien päätöksenteon tueksi, tuottaa uusia liikkumista helpottavia palveluja ja tehostaa liikenteen ohjausta ja liikennejärjestelmän operointia. Kymenlaakson liikennestrategiassa digitalisaatiota on käsitelty eri kehittämisteemoja läpileikkaavana asiana. Digitalisaation liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää alueen toimijoilta aihepiirin aktiivista seurantaa sekä valmiutta käynnistää kokeiluja ja pilotteja parhaiten Kymenlaaksoon sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

Liikennestrategiaan liittyvä aiesopimus on kuntien hyväksyttävänä parhaillaan.

Linkki:

Attachments:
Download this file (Kymenlaakson liikennestrategia 2035.pdf)Kymenlaakson liikennestrategia 2035.pdf[ ]6755 kB

Maakuntien liittojen paikkatietoyhteistyö saa jatkoa

Maakuntien liittojen paikkatietoyhteistyö saa jatkoa

Maakuntakaavojen tietosisällön ja ulkoasun yhdenmukaistamiseksi ollaan aloittamassa kahta maakuntien liittojen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyöprojektia: Maakuntakaavojen harmonisointihanketta (HAME) sekä sen alihanketta, Maakuntakaavojen harmonisoinnin visualisointihanketta. Hankekokonaisuus jatkaa Varsinais-Suomen liiton vetovastuulla ollutta LOUSPIRE-yhteistyöhanketta (2011–2013), jossa maakuntakaavat vietiin EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimaan muotoon ja parannettiin samalla aineistojen saatavuutta.

- Kun lähes kaikki maakuntakaavat saatiin edellisessä yhteistyöhankkeessa kerättyä yhteen, oli helpompi nähdä, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä kaavoissa  on. Samalla myös havaittiin, että käyttäjän kannalta merkintöjen kirjo aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Siksi harmonisointityö on tärkeää, kertoo Varsinais-Suomen liiton paikkatietoyhteistyön koordinaattori Sanna Jokela.

HAME-hankkeessa tavoitteena on edelleen helpottaa ja tehostaa maakuntakaavatietojen sujuvaa käyttöä ja hyödyntämistä eri toimijoiden kesken. Kaksivuotiseksi suunnitellussa hankkeessa laaditaan maakuntakaavoituksen harmonisointiin tähtäävä tietomalli ja opas, koulutetaan maakuntien liittojen kaavoittajat noudattamaan ohjeistusta sekä luodaan kaavamerkintöjen visualisointikirjasto tukemaan yhteismitallista kaavatyötä.

Hanke on myös kansainvälisesti merkityksellinen, sillä INSPIRE-direktiivin mukaiset tietotuotemäärittelyt vaativat testausta ja kommentointia. Direktiivin velvoitteista johtuen maakuntien liittojen tulisi viimeistään vuoden 2020 lopussa tarjota kaava-aineistojaan verkossa harmonisoidusti direktiivin mukaisessa tietomallissa. Jotta harmonisointiin tähtäävät toimenpiteet tulevat osaksi liittojen vakioitua aineistontuotantoprosessia, on harmonisointityö luontevinta tehdä sillä tasolla, millä aineistoa tuotetaan. Järkevillä ratkaisuilla sekä INSPIRE-direktiivin vaatimukset että kansalliset tietotarpeet voidaan huomioida samanaikaisesti.

Lisätietoja:

Hankkeen projektisuunnittelija Laura Lähteenmäki/Varsinais-Suomen liitto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.