Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson Liiton uutiskirje 2/2016

KYMENLAAKSON LIITON UUTISKIRJE 2/2016

  • Maakuntajohtajan valinta etenee - viisi hakijaa haastatellaan
  • Vuoden 2015 tulos on ylijäämäinen
  • Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan 2040 valmistelu käynnistyy
  • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kymenlaakson energiamaakuntakaavasta
  • Vaalimaan ”The Path of the Sun” -taideteoksen tunteja kaupan
  • Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hakemus jätetty TEM:in valtakunnalliseen kilpailuun
  • Ympäristösuunnittelijaksi Anna-Riikka Karhunen
  • Maakuntapäivä 7.4.2016 Kotkassa

Avaa uutiskirje tästä

 

 

Suomi täyttää pian sata vuotta!

Juhlavuoden ohjelma rakennetaan yhdessä. Tule kuulemaan sparraustilaisuuteen,
miten juuri sinä voit osallistua ohjelman tekemiseen!

Tiistaina 15.3.2016  klo 17.00 Merikeskus Vellamo
(Tornatorintie 99, 48100 Kotka)
Paikanpäällä vinkkejä on antamassa mm. Suomi 100 hankkeen päätuottaja Hannu Hyttinen
sekä Kotkan kulttuurijohtaja Antti Karjalainen.
Tervetuloa!
Tilaisuutta voi seurata myös netistä!  Lisätietoja löydät lähempänä tilaisuutta osoitteesta: www.kymenlaakso.fi tai www.suomifinland100.fi

 

Kymenlaakson Kylät ry etsii Vuoden 2016 maakunnallista kylää ja kylätoimijaa

ymenlaakson Kylät ry etsii Vuoden maakunnallista Kylää ja kylätoimijoita. Valinnoilla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Vuonna 2015 Vuoden maakunnalliseksi kyläksi valittiin Pyhällön alueen kylät, Kylätoiminnan tienäyttäjäksi Tuomo Uutela Haminasta ja Maaseututoimijaksi Pertti Halsola Kouvolasta.

Vuoden Kylän valinnassa painotetaan muun muassa kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Valinnassa otetaan erityisesti huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen. Kylätoiminnan tiennäyttäjä on kylätoiminnassa erityisen ansioitunut henkilö. Henkilö on ollut pitkäaikaisella panoksellaan kehittämässä valtakunnallista tai paikallista kylätoimintaa. Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader-toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai pitkää toiminta-aikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta.

Ehdotukset maakunnallisiksi valinnoiksi käsittelee valintatoimikunta, joka koostuu Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Pohjois-Kymen Kasvun ja Leader Sepran edustajista. Valintatoimikunta tekee esityksen valinnoista näiden kolmen tahon hallituksille, ja lopullisen sinetin maakunnallisille valinnoille antaa Kymenlaakson Liiton maakuntahallitus. Maakunnalliset valinnat ilmoitetaan valtakunnalliseen kilpaan, jota koordinoi Suomen Kylätoiminta ry. Valtakunnallinen Vuoden Kylä, Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja Maaseututoimija julkistetaan 10.-11.9.2016 LOKAALI-juhlaseminaarissa Heinolassa.

Ehdotuksia valintatoimikunnalle voi tehdä kuka tahansa. Jos mielessäsi on kylä tai henkilö, joka ansaitsisi Vuoden kymenlaaksolaisen kylän, Kylätoiminnan tiennäyttäjän tai Maaseututoimijan arvonimen, laita ehdotuksesi perusteluineen 14.2.2016 mennessä sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai kirjeellä Kymenlaakson Kylät ry, Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski. Valinnoissa huomioidaan myös viime vuonna vastaanotetut ehdotukset.

www.kymenlaaksonkylat.fi
www.kymenkylat.fi
https://www.facebook.com/kymenlaaksonkylat

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kymenlaakson energiamaakuntakaavasta

Ympäristöministeriö vahvisti 10.4.2014 Kymenlaakson energiavaihemaakuntakaavan, jossa osoitetaan maakunnallisesti merkittäviä tuulivoima-alueita sekä ylimaakunnalliset jätteenpolttolaitokset ja merkitykseltään vähintään seudulliset jätevedenkäsittelylaitokset. Kaavassa osoitetaan myös Pyhtään Kumpulan teollisuus- ja varastoalue sekä täydennetään yhdystieverkostoa Pyhtään Vastilan ja Kouvolan Raussilan alueella.

Energiamaakuntakaavasta on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkeinhallinto-oikeus on hylännyt olenaisilta osiltaan Kymenlaakson Energiamaakuntakaavan joka keskittyi tuulivoimantuotantoalueiden sijaintiohjaukseen. KHO:n päätöksessä todetaan, että Ympäristöministeriön ja Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston päätökset kumotaan seuraavien tuulivoimaloiden alueiden merkinnöillä osoitettujen tv1-alueiden osalta: Harvajanniemen pohjoisosa (2101), Oravikorpi-Vahterikko (2102), Kyynärmäki-Alhonmäki (2100), Korkeuskalliot (2021), Mäyränmäki (2098), Pirtnuora (2093), Struka (2094), Purola (2095) ja Valkiajärvensuo (2096).”

Päätös on luettavissa osoitteella: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1454943101290.html

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Frank Hering, 050 308 7290