Maakunnan kehityksen kärjessä

Kuulutus, maakuntaohjelman 2018 -2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Täältä löydät uusimmat asiakirjat, nyt käynnissä olevan maakuntaohjelman laadinnasta

KUULUTUS:
KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMAN VALMISTELUN ALOITTAMINEN SEKÄ MAAKUNTAOHJELMAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kymenlaakson maakuntahallitus on käynnistänyt maakuntaohjelman laatimisen vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista asetetun lain (7/2014) mukainen asiakirja, jossa esitetään maakunnan kehittämistavoitteet sekä määritellään toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Maakuntaohjelma sisältää arvion toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta.

Maakuntaohjelman vaikutuksia arvioidaan soveltamalla lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005). Tämä ns. SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen maakuntaohjelman valmistelun kaikissa vaiheissa.

Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitetään maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on nähtävillä 6.2.-10.3.2017 välisenä aikana Kymenlaakson Liiton virastossa (Karhulantie 36 B, Kotka) sekä internetsivuilla (www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma-2014-2020).

Lisätietoja antavat sekä mahdollisia kommentteja ja mielipiteitä vastaanottavat:
kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, puh. 040 512 3356
ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, puh. 044 747 8515

Kotkassa 23.1.2017

Maakuntahallitus

 

e-max.it: your social media marketing partner