Maakunnan kehityksen kärjessä

Maakuntaohjelma

ajankohtaista maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelussa

Keväällä 2017 on järjestetty maakuntaohjelman valmisteluun liittyviä työpajoja MYRS:lle sekä maakuntahallitukselle ja -valtuustolle. Toukokuussa 2017 julkaistiin maakuntaohjelman valmisteluun liittyvä asukaskysely, johon saatiin vastauksia 99 henkilöltä. Vastauksissa nousivat esiin erityisesti liikenneyhteyksien parantaminen, Kymenlaakson erinomaisen sijainnin hyödyntäminen, maakunnan parempi sisäinen yhteistyö, työpaikkojen ja asukasmäärän lisääminen, luonnon kestävä hyödyntäminen, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen sekä koulutustarjonta ja sote-palvelut. Voit tutustua kyselyraporttiin tällä sivulla.

kymenlaakson maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on aluekehityslain mukainen asiakirja, joka laaditaan maakuntavaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi.

Kymenlaaksossa on yhdistetty pidemmän aikavälin maakuntasuunnitelma ja nelivuotiskaudelle 2014-2017 laadittu maakuntaohjelma yhdeksi asiakirjaksi. Kymenlaakson visio ja strategiaosa ulottuu vuoteen 2030. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson voimassaolevan maakuntaohjelman 16.6.2014.

Nyt työn alla on maakuntaohjelman valmistelu vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelman tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan tasapuoliseen ja kestävään toimintaympäristön kehittämiseen. Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 alustavat toimintalinjat keskittyvät liiketoiminta- ja osaamisympäristöön, asuinympäristöön, innovaatioympäristöön ja liikenneyhteyksiin. Ohjelmassa korostuvat kansainvälisyys sekä kestävä kehitys.

Maakuntaohjelmaa valmistellaan Kymenlaakson Liitossa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn 2017 aikana. Maakuntaohjelmaluonnos ja siitä laadittava SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville syksyllä 2017, ja ohjelma viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.   

Lisätietoja:

  • vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala, p. 040 512 3356
  • aluekehitysasiantuntija Mia Hämäläinen, p. 044 056 6566
  • ympäristösuunnittelija Matti Konttinen, p. 044 747 8514
e-max.it: your social media marketing partner