Maakunnan kehityksen kärjessä

Laajakaista

Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on, että 31.12.2015 mennessä kaikkialla Suomessa huippunopeat 100 Mbit/s laajakaistayhteydet olisivat enintään kahden kilometrin pituisella kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä saavutettavissa yli 99 prosentissa vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista.

Kaikkein harvimmin asuttujen alueiden laajakaistayhteyksien toteuttamisen edistämiseksi valtioneuvosto on varannut yhteensä 66 miljoonaa euroa vuosina 2010 - 2015 maksettaviin valtiontukiin. Vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa hanketta aikaistettiin niin, että ensimmäiset nk. pilottihankkeet alkoivat jo vuonna 2009.

Maakunnan liittojen tehtävänä oli arvioida yhdessä Viestintäviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa minne nopeat laajakaistayhteydet syntyisivät markkinaehtoisesti ja missä valokuituyhteyksien rakentamiseen tarvitaan julkista tukea.

Viestintäviraston Laajakaista kaikille 2015 sivut

Kymenlaakson maakunnallinen hankeohjelma sisältää 16 aluetta, joista kahdessatoista on kunnan sitoumus hankkeeseen osallistumisesta. Yhteensä näiden 12 alueen arvioidut tukikelpoiset kustannukset ovat noin 7,5 miljoonaa euroa. Kunnan maksuosuus on 33 prosenttia, valtion tuki hankkeelle on 33 % ja loput 34 % maksaa teleyritys.

Kymenlaakson ensimmäinen laajakaistahanke valmistui syksyllä 2010 Miehikkälän Pitkäkoskelle. Hankkeen toteutti TeliaSonera. Kouvolan ja Iitin hankkeiden toteuttajaksi valittiin Osuuskunta Kymijoen kyläkuitu. Laajakaistaverkkon rakentaminen on päättynyt Mauno-Pyötsiä, Ahvio-Elimäki ja Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä -alueilla. Rakentaminen on parhaillaan käynnissä Teuroisilla sekä Kymentaka-Kimola-Jaala -alueella.

e-max.it: your social media marketing partner