Maakunnan kehityksen kärjessä

Ennakointi

Aluekehityslain mukaan maakunnan liitto

  • vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta
  • vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua

Maakunnallisesti ennakointia koordinoidaan valtuustokausittain laadittavan maakuntaohjelman yhteydessä. Kaakkois-Suomessa ennakoinnin koordinointi toteutetaan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteisen verkoston kautta. Lisätietoa ennakointiverkostosta Ennakointi - Kaakkois-Suomi ja Aavistus (facebook)

Maakuntien liittojen edustajat osallistuvat kansallisen ennakointiverkoston työskentelyyn.

Lisätietoja ennakoinnin yhteensovittamisesta ja koulutuksen kehittämissuunnitelusta antaa

  • aluekehitysasiantuntija Mia Hämäläinen +358 440 566 566
  • maakuntasuunnittelija Elina Ronkanen +358 44 747 8505

 

 

e-max.it: your social media marketing partner