Maakunnan kehityksen kärjessä

Viestintä ja osallistaminen

Osallistaminen

Maakuntakaavatyöhön osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Palautetta voi antaa jatkuvasti palautetta koskien voimassa olevia Kymenlaakson vaihekaavoja suoraan Kymenlaakson Liiton karttapalvelussa.

Karttapalvelupalaute

Kymenlaakson Liitto on mukana Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta -hankkeessa, jossa ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulma otetaan osaksi maankäytön suunnittelun käytäntöjä. Hanke seuraa Kymenlaakson maakuntakaavaprosessia toimintatutkimuksen keinoin.

Viestintä

Tavoitteena on viestiä maakuntakaavaan liittyvistä asioista avoimesti, osallistavasti ja ajankohtaisesti.

Maakuntakaavan viestinnän pääkanava on internetsivut. Muita käytettäviä viestintäkanavia ovat Twitter, facebook, blogikirjoitukset sekä lehdistötiedotteet.

Maakuntakaavan viestintäsuunnitelma

Luettelo tilaisuuksista, joissa on osallistettu eri sidosryhmiä maakuntakaavatyöhön: 

Pvm Paikka Sidosryhmä Hlömäärä Pääaihe
26.4.2016 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 11 OAS-luonnos
17.8.2016 Kouvola Viranomaiset Manskilla-tapahtuma: asukkaat 41 OAS ja karttapalvelun esittely.
18.8.2016 Karhula Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta 11 OAS ja tavoiteluonnos. Lisättiin maininta luonnon monimuotoisuudesta tavoiteluonnokseen.
31.8.2016 Anjala Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY 13 OAS-esittely ja karttapalautepalvelun esittely.
1.9.2016 Karhula Etelä-Kymenlaakson seudullinen liikennetyöryhmä 10 Maakuntakaava 2040 ja liikennejärjestelmä
6.9.2016 Kouvola RIS3-biotalous-asiantuntijaryhmä 15 Maakuntakaava ja biotalous. Lyhyt esittely.
12.9.2016 Kotka Maakuntakaavan sidosryhmät 34 Maakuntakaavan tavoitetyöpaja
22.9.2016 Lappeenranta Kaakkois-Suomen kalatalousryhmä 30 Maakuntakaava ja kalatalous ja kalastus. Sovittiin että pidetään kalatalous ja maakuntakaava-aiheinen teemakokous.
23.9.2016 Kouvola Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry 5 Paikkatietoaineistot, tutkimustulokset
11.10.2016 Kouvola Kouvola Innovation Oy 2 Maakuntakaava ja biotalous. Sovittiin että maakuntakaavanäkökulma pidetään mukana RIS3-biotalousryhmän agendalla.
12.10.2016 Karhula Jaalan yhteismetsä 3 Maakuntakaava ja viherrakenne sekä vaikutukset metsien käyttöön. Sovittiin että kutsutaan Jaalan yhteismetsä aiheeseen liittyyviin työpajoihin
17.10.2016 Karhula Kotkan Lyseon 1 lk. 20 Maakuntakaavan tavoiteluonnos, ilmasto- ja energiastrategia, maakuntakaavapeli ja osallistava tehtävä jatkokurssille. Sovittiin että keväällä osallistetaan lukion 2-luokkalaiset.
18.10.2016 Karhula Viranomaiset 15 Maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu. Asialista ja pöytäkirja netissä.
24.10.2016 Kouvola Maakuntavaltuustoseminaari 35 Maakuntakaavan tavoiteluonnos, taustaselvitykset ym.
8.11.2016 Kouvola Kymenlaakson ampumarataverkostotyöpaja 47 Maakuntakaava ja ampumarataverkoston kehittäminen
15.11.2016 Kouvola Kymenlaakson RIS3 biotalous-asiantuntijaryhmä 20 Maakuntakaava ja biotalous
7.12.2016 Kotka Tehää yhes Kymenlaaksos -messut (Höyrypanimo): Kymenlaakson maakunnan 2019 henkilöstöä n. 200 Maakuntakaava ja palautekanava esillä messuilla
14.12.2016 Karhula Museovirasto ja Kymenlaakson museo 2 Maakuntakaava ja kulttuuriperintö
17.1.2017 Kouvola Metsäbiotalouden logistiikkaketjun toimijat: Terminaali-hankkeen ohjausryhmä 10 Maakuntakaava ja biotalous.
25.1.2017 Kuusankoski Järjestöt, elinkeinoyhtiöt, ELY-keskus, kunnat 39 Kymenlaakson sini-viherrakenne-työpaja
30.1.2017 Kotka Kunnat, kylät, kehittämisyhtiöt, ELY-keskus 30 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen FUTURE-työpaja
6.3.2017 Kuusankoski Kunnat, kehittämisyhtiöt, ELY-keskus 20 Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteen EVALUATE-työpaja
7.3.2017 Kotka Kunnat, järjestöt, kehittämisyhtiöt, ELY-keskus 40 Kymenlaakson ekosysteemipalvelut -työpaja
e-max.it: your social media marketing partner