Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Hankkeet

KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVoitukseen LIITTYVÄT HANKKEET

TUTKITTU YMPÄRISTÖTIETO ja sen vaikuttavuus maakuntakaavoituksessa (TUUMA)

Hankkeessa tarkastellaan tutkitun ympäristötiedon välittymistä alueidenkäytön suunnitteluun maakunnan tasolla viimeisen 20 vuoden aikana. Tavoitteena on  analysoida empiirisesti Kymenlaakson maakunnan suunnitteluasiakirja-aineistosta viranomaisten, päätöksentekijöiden ja osallisten näkökulmia tutkittuun ympäristötietoon sekä erilaisen tutkitun ympäristötiedon käyttökelpoisuuden ja validiteetin muutoksia ja ympäristötiedolla argumentointia. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää, miten merkittävästi lisääntynyt tutkittu ympäristötieto on mahdollisesti institutionalisoitunut maakuntatason päätöksenteossa käyttökelpoiseksi tiedoksi. Suomen ympäristökeskus (SYKE) toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kymenlaakson liiton, Tampereen yliopiston sekä Ympäristötiedon foorumin kanssa. Lisätietoa hankkeestä Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta (BRO)

Kymenlaakson Liitto on mukana Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n Biodiversiteetti, ekosysteemipalvelut ja ympäristöoikeudenmukaisuus osana maakuntakaavoitusta -hankkeessa (BRO-hanke), jossa ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulma otetaan osaksi maankäytön suunnittelun käytäntöjä. Hanke seuraa Kymenlaakson maakuntakaavaprosessia toimintatutkimuksen keinoin. Lisätietoja hankkeesta Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Raportti
Artikkelit
Videot
 Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME)

Hankkeen tavoitteena on parantaa maakuntakaava-aineistojen käytettävyyttä edistämällä niiden yhteensopivuutta. Maakuntien liittojen on hankkeen tuloksia hyödyntämällä mahdollista tuottaa yhtenäistä INSPIRE-yhteensopivaa maakuntakaava-aineistoa, joka nykyistä sujuvammin palvelee maakuntien liittojen, valtionhallinnon sekä muun yhteiskunnan tietotarpeita. Tämä parantaa maakuntakaavatiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta sekä tiedon hyödynnettävyyttä. Hanke on myös yksi askel kohti digitaalisen kaavan käyttöönottoa. Lisätietoa hankkeesta Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Jaa artikkeli

Päivitetty 18 touko 2020