Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Osallistu ja vaikuta

Merialuesuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa kaikkien niiden kanssa, joiden toimialaa merialuesuunnittelussa käsitellään. Suunnitteluaineistot ja suunnitelmaluonnokset tulevat olemaan kaikkien saatavilla internetissä ja niistä voi esittää mielipiteensä. Suunnittelun aikana osallistetaan eri sidosryhmiä erilaisten vuorovaikutusmenetelmien kautta sekä järjestetään valtakunnallisia ja suunnittelualuekohtaisia seminaareja ja tilaisuuksia. Viralliset lausunnot suunnitelmista pyydetään niiltä viranomaisilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy.

MERIALUESUUNNITELMAN LUONNOS NÄHTÄVILLÄ

Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava merialuesuunnitelman luonnos on MRL 67c § mukaisesti julkisesti nähtävillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.

Suunnitelmaluonnos koostuu varsinaisesta suunnitelmakartasta, jota tukevat suunnitteluaineistot seuraavasti:

  • - Suomen merialueiden tulevaisuusskenaariot. Skenaariot kuvaavat mahdollisia erilaisia kehityskulkuja, joiden avulla on voitu tarkastella merialueen käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.
  • - Merialueen visio vuodelle 2050 sekä aluekohtaiset kehityskuvat ja merellisten toimialojen tiekartat vuodelle 2030. Nämä on laadittu sidosryhmäyhteistyössä, ja ne ovat toimineet suunnittelua ohjaavana kokonaisuutena.
  • - Merialuesuunnitelmaluonnosten taustalla olevat tilannekuvat ja suunnitteluratkaisut jokaisen suunnittelualueen osalta.
  • - Merialuesuunnitelmien välillisten vaikutusten arviointi, jossa on kuvattu merellisten toimialojen ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä suunnitelmien kokonaisvaikutuksia.

Mielipiteet tulee jättää nähtävilläoloaikana www.merialuesuunnitelma.fi -sivustolta löytyvällä palautelomakkeella.

Viranomaiset ja yhteisöt, jotka ovat saaneet virallisen lausuntopyynnön, antavat lausuntonsa lomakkeella, johon pääsee lausuntopyynnössä olevasta linkistä.

Kuulutus
Kungörelse

Jaa artikkeli

Päivitetty 18 touko 2020