Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Etelä-Suomen liikennestrategia

Uudenmaan liitto on lähestynyt muita Etelä-Suomen liittoja ja ehdottanut yhteisen liikennestrategian laatimista. Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Varsinais-Suomi valmistelevat yhteisen strategian liittojen omana virkatyönä hyödyntäen olemassa olevia aineistoja ja uusimpia maakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia.

Tavoitteena on ollut laatia yhteinen tavoitetila neljän maakunnan aluerakenteelle, joukkoliikennejärjestelmälle ja logistiikkajärjestelmälle sekä tunnistaa alueen valtakunnallisesti merkittävimmät liikennekäytävät ja niiden kehittämistarpeet valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten. Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmat täydentävät ja tarkentavat Etelä-Suomen liikennestrategiaa. Liikennestrategia pyrkii vastaamaan perinteisten liikenteen ja logistiikan tarpeiden lisäksi myös hiilineutraaliustavoitteeseen liikenteen osalta.

Liittojen yhteinen liikennestrategia on yksi keino tiivistää yhteistyötä maakuntien välillä ja edistää edunvalvonnan yhteisiä tavoitteita. Työn on määrä valmistua vuoden 2020 syksyllä.

Päivitetty 18.6.2020

Jaa artikkeli

Päivitetty 18 kesäkuu 2020