Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Energia ja teollisuus

Energia ja teollisuus -sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Energia ja teollisuus -sektorin toimenpiteitä ja esimerkkejä

Koska maakuntatasolla ei EU:n päästökauppaan pystytä vaikuttamaan, ovat yritysten energia-ja materiaalitehokkuus hiilineutraali kymenlaakso -tiekartan keskeisiä päästövähennystoimenpiteitä energiantuotannossa ja päästökaupan alaisessa teollisuudessa ovat . EU:n päästökauppaan maakuntatasolla ei pystytä vaikuttamaan.

 • Päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan siirtyminen
 • Maakaasun ja turpeen käytön vähentäminen ja siirtyminen vähäpäästöisiin tai päästöttömiin energianlähteisiin
 • Vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön, geotermisen energian sekä uusiutuvien bioperäisten polttoaineiden osuutta energiantuotannossa tulee entisestään lisätä.
  • Päästötuotannon alaisten laitosten päästöt ovat laskeneet, fossiilisten polttoaineiden osuus on pienentynyt ja turpeen energiakäyttö on vähentynyt vuodesta 2017 (Lähde: ECOREG-ekotehokkuustilastot)
 • Kymenlaakson erityispiirrettä kaasuverkkoa tulee hyödyntää yhä enemmän bio- ja synteettisten kaasujen jakeluun.
 • Uudet energian varastointitavat kuten hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
 • Investoinnit energiatehokkuuteen sekä puun käytön ohjaaminen pitkäkestoisiin tuotteisiin kuten puurakentamiseen.
 • Kaikki teollisuuslaitosten tuottama hukkalämpö tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan teollisuuden omissa prosesseissa tai kaukolämpöverkossa.
  • Hukkaveks-hankkeessa (XAMK) kartoitetaan Kymenlaakson hukkalämpöenergiapotentiaalia ja sen hyödyntämistä alueella, sekä siihen liittyviä teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia.
  • Kotkan Energia toteuttaa Energiavirtojen älykkään siirtämisen uudella tavalla mahdollistavan Kotkan Kantasataman energiakeskuksen.
 • Cleantech-ja kiertotalousratkaisuihin investoiminen ja investointien tukeminen julkiselta taholta edistää ja nopeuttaa teollisuuden päästöjen vähenemistä.
 • Kymenlaaksossa rakennuskanta uudistuu hitaasti, joten erityisesti olemassa olevaan rakennuskantaan ja korjausrakentamiseen soveltuvat energiatehokkuusratkaisut ovat tärkeitä.
 • Energian kulutuksen ja tuotannon tasapaino kysyntäjoustojen kautta
 • Energiatehokkaammat kodinkoneet ja laitteet
 • Yleisten toimintatapojen muutokset (mm. huoneiden lämpötilan lasku talvella ja viilennyksen välttäminen kesällä)
 • Taloautomaatiolla voidaan lisätä rakennusten energiatehokkuutta.
 • Materiaalitehokkuutta parantavia toimenpiteitä ovat mm. puurakentamisen suosiminen sekä muiden uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttö rakentamisessa.
 • Asumisen ympäristövaikutuksiin liittyviä valintoja ovat asumispaikan valinta ja asuinpinta-ala, jotka vaikuttavat yksilön liikkumistarpeeseen ja energiankulutukseen.
 • Asuinrakennusten lämmitysratkaisuissa tulee mahdollisuuksien mukaan luopua öljy-lämmityksestä ja suosia uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämmitysenergiaa ja sähköä.
 • Maa-ja ilmalämpöpumppujen käytön lisäämiseen tulee kannustaa.
 • Kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet, kuten laitteiden aikaohjaus, taloautomaatio, rakennustekniset parannukset ja huonelämpötilan säätö pienentävät osaltaan asumisesta aiheutuvia päästöjä.

Jaa artikkeli

Päivitetty 22 lokakuu 2021

Lisätietoja

Leino Kaisa
Ympäristösuunnittelija
Tel: +358 44 747 8518
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, kansainvälinen ympäristö- ja ilmastotyö, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta