Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ennakointi ja tilastot


Maakunnan liiton tehtävänä on kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ottaa huomioon kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvia tarpeita ja vahvuuksia. Yksi keino vastata tähän on yhteensovittaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointia. Yhteistyössä useiden eri sidosryhmien kanssa Kymenlaakson liitto pyrkii vastaamaan alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua.
 
Ennakointi on paljon myös muuta ja se on ennen kaikkea yhteistyötä. Oheiselta sivustolta löydät lisätietoa Kymenlaakson ennakoinnista.

Kymenlaakson liitto koostaa tilasto- ja ennustetietoja Kymenlaaksosta. Tietoja kootaan monipuolisesti väestöstä ja sen kehityksestä, työpaikoista ja työttömyysluvuista, kansantaloudesta jne.

Tilasto- ja ennustetietoja päivitetään kuukausittain.


Lisätietoja

Hämäläinen Mia
Aluekehitysasiantuntija
+358 440 566 566
Ennakointi, tilastot, osaaminen, matkailu, kulttuuri ja luovat alat