Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Toimeenpanosuunnitelma

Kymenlaakson toimeenpanosuunnitelman 2021-2022 toimenpiteet painottuvat koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoitoon ja jälleenrakennukseen.

Toimenpiteissä korostuu

  • vihreän siirtymän tukeminen
  • digitalisaation vauhdittaminen
  • pk-yritystoiminnan vahvistaminen
  • työllisyyden edistäminen

Suunnitelman laatimisessa on huomioitu Kymenlaakson selviytymissuunnitelma ja kestävän kasvun ohjelma sekä maakunnan älykkään erikoistumisen strategia. Toimenpidesuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta kansallisista ja EU:n rakennerahastovaroista.

Kymenlaakson selviytymissuunnitelma ja kestävän kasvun ohjelma

Selviytymissuunnitelman laatiminen käynnistettiin toukokuussa 2020 Kymenlaakson elinkeinotoimijoiden kriisiryhmän päätöksellä. Vetovastuu annettiin mm. yritysten tukemisesta vastaavalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti kesällä maakuntia laatimaan suunnitelman koronakriisin vaikutusten hillitsemiseksi ja siitä toipumiseksi. Suunnitelmaan sisällytettiin Kymenlaakson liiton syksyllä tekemä laaja hankekysely, jonka kohderyhmänä olivat maakunnan kärkiyritykset, kunnat, oppilaitokset, kehittämisorganisaatiot ja eräät järjestöt. Selviytymissuunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 19.10.2020.

Kymenlaakson selviytymissuunnitelma ja kestävän kasvun ohjelma on tiekartta, jossa esitetään sekä nopean palautumisen että kestävän kasvun painopisteet ja toimenpiteet.

Liitteet latautuvat pdf-tiedostona.

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 26 maaliskuu 2021