Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson skenaariot

Syksyn 2020 aikana Kymenlaaksossa tehtiin skenaarioiden päivitystyö, joka pohjautuu vuonna 2019 julkaistuun skenaarioraporttiin. Koronan vuoksi päivitys oli tarpeen. Skenaarioihin ja niihin varautumiseen liittyviä päivitystarpeita tunnistettiin syksyn 2020 aikana toteutetussa kolmen työpajan sarjassa. Työpajoihin osallistui laaja joukko (noin 70 henkeä) kymenlaaksolaisia toimijoita, jotka edustivat mm. maakunnan koulutusorganisaatioita, kuntasektoria, yrityksiä ja yritysjärjestöjä sekä kehitysyhtiöitä. Lisäksi skenaariotyötä käsiteltiin kunnanjohtajille pidetyssä seminaarissa.

Skenaarioiden päivittämisessä hyödynnettiin lisäksi laajasti erilaisia asiantuntija-arvioita koronapandemian vaikutuksista sekä kevään 2020 jälkeen julkaistuja tulevaisuus- ja skenaariotarkasteluja. Päivitystyön yhteydessä tunnistettiin erilaisia heikkoja sekä vahvoja vuoden 2020 aikana esiin nousseita signaaleja. Pandemian nostattamia signaaleja ja kysymyksiä ei kuitenkaan voitu toistaiseksi täysin arvottaa, vaan tulevaisuus jää edelleen osittain sumuverhon taakse. Vasta tulevaisuudessa voimme todeta, mitkä tällä hetkellä tunnistetuista signaaleista kehittyvät pitkälle eteenpäin vaikuttaviksi kehityskuluiksi. Erilaisten viestien tunnistaminen on kuitenkin tärkeässä roolissa ennakointi- ja varautumistyössä. Lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltuna koronan synnyttämät muutokset ovat olleet merkittäviä.

Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys
 

Jaa artikkeli

Päivitetty 27 helmikuu 2024