Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukeva rahoitushaku

Tavoitteena on nostaa pitkäjänteisesti matkailualan tki-intensiivisyyttä sekä vahvistaa matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden edellytetään olevan sopusoinnussa kestävän matkailun ja vihreän siirtymän tavoitteiden kanssa sekä edistävän matkailualan digitalisten ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. Tavoiteltavien tulosten on tähdättävä Suomen matkailualan nykyisiin käytäntöihin nähden uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Rahoituksella edistetään erityisesti seuraavia teemoja:
    matkailijoiden viipymän pidentäminen,
    ympärivuotisuus ja
    uudet asiakasryhmät

Hakuaikataulu
1) Yksittäisten yritysten haku käynnistyy 1.3.2022 ja hakemukset on jätettävä viimeistään 29.4.2022.
2) Yhteishankkeiden osalta haku käynnistyy 4.4.2022 ja päättyy 16.9.2022.

Rahoitusta haetaan Business Finlandin kautta ja rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n RRF elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility) ja rakentaa entistä vihreämpää ja digitaalisempaa yhteiskuntaa.

Lue lisää Business Finlandin ilmoituksesta.


| Pia Lindgren | Muut rahoitushaut