Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman yritysrahoitushaku avoinna Kymenlaaksossa 14.3.-29.4.2022

Ohjelmakauden 2021–2027 rahoitushauista ensimmäisenä avataan ELY-keskusten haut yritysten kehittämisavustuksiin. Ensimmäisessä haussa haettavana on erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

Yritykset voivat hakea harkinnanvaraista avustusta investointi- ja kehittämistoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat esimerkiksi

  • yrityksen liiketoimintaosaamisen, 
  • kansainvälistymisen, 
  • tuotteiden, 
  • palvelujen ja 
  • tuotantomenetelmien kehittämistä, 
  • hankkeiden valmistelua sekä 
  • muuta niihin rinnastettavaa merkittävää yritystoiminnan kehittämistä. 

Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä on 672 000 euroa.

 

Lue lisää hakuilmoituksesta

 

 

 


| Anna-Riikka Karhunen | Muut rahoitushaut