Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ilmastokestävä Kymenlaakso

Aktiivisista hillintätoimista huolimatta ilmastonmuutoksen ennustetaan voimistuvan seuraavien vuosikymmenten aikana, minkä myötä myös vaikutukset luonnonjärjestelmiin ja yhteiskunnan toimintaan tulevat kertaantumaan. Hillintätoimien rinnalla on otettava käyttöön sopeutumistoimet, joiden avulla ilmaston ja sääolosuhteiden muuttumiseen ja näistä aiheutuneisiin riskeihin osataan varautua ja sopeutua riittävällä tavalla. Näin voimme vahvistaa toimintakykyämme muuttuvissa olosuhteissa ja varmistaa, että ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit eivät pääse toteutumaan.

Ilmastokestävä Kymenlaakso-suunnitelma on Suomen ensimmäinen maakunnallinen suunnitelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Suunnitelman tavoitteena on tunnistaa Kymenlaakson toimijoiden ja toimintaympäristön kannalta ilmastonmuutoksen keskeisimpiä vaikutuksia sekä niihin liittyviä riskejä ja haavoittuvuuksia. Näiden lisäksi sopeutumissuunnitelmassa on tunnistettu keskeisiä toimia, joilla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja riskeihin voidaan sekä sopeutua että varautua.
Kymenlaakson sopeutumissuunnitelma koostuu kahdesta eri osiosta, joista ensimmäinen tarkastelee ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien muodostumista sekä ilmastonmuutoksen kehitystä kahdessa eri skenaarioissa. Jälkimmäinen osio esittelee tunnistettuja sopeutumistoimia yhdeksän eri sektorin näkökulmasta.

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 15 kesäkuu 2022