Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Neljälle hankkeelle REACT-EU rahaa

Tammikuussa 2023 haettua rahoitusta oli jaossa yhteensä 1 325 000 euroa Itä-Kaakko vetylaakson ja Kaakkois-Suomen matkailuyhteistyön kehittämiseen. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat päättäneet REACT-EU -hankkeiden rahoituksesta, ja neljä hanketta saavat myönteisen rahoituspäätöksen.

Matkailuhanke Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä rahoitettiin erityistavoitteesta 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Cursor, Kouvolan kaupunki ja GoSaimaa. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella on paljon potentiaalisia reittejä ja niiden varrella olevia matkailutuotteita, mutta näitä ei ole paketoitu eikä yhdistetty isompiin kokonaisuuksiin. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen kansainvälisille asiakkaille ja ryhmille on tärkeää, jotta alueelle saadaan luotua ympärivuotisempaa matkailua.Samalla autetaan yrityksiä löytämään oikeat kanavat ja tuotteistamaan palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Hankkeessa tuetaan myös yritysten uudistumiskykyä ja resilienssiä koronapandemiasta ja epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta selviytymiseksi. Tukirahoitus on enintään 470 t€.
 
Vetylaaksoon liittyen, rahoitettiin hankekokonaisuus, jossa on kolme hanketta:  Vetyä, virtaa Kaakkoon (päähakija Lappeenrannan kaupunki); Vetyä, virtaa Kaakkoon - Mallinnuksesta markkinoihin (päähakija LUT) ja Vetyä, virtaa Kaakkoon - hukkalämmön hyödyntämispotentiaali (päähakija Xamk). Muut toteuttajat hankkeissa ovat Imatran kaupunki, Kinno, Cursor ja LAB-ammattikorkeakoulu. Hankekokonaisuudelle myönnetty tukirahoitus on enintään 790 t€. Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä. Alueilla on suuri tarve saada lisää uusiutuvaa energiaa ja tehdyn Itä-Kaakko vetylaaksoselvityksen perusteella alueella onkin erittäin merkittävät uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden mahdollisuudet. Hankkeilla on tarkoituksena edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellista hyödyntämistä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Hankkeessa vahvistetaan eri toimijoiden yhteistyötä Itäisen Suomen vetylaakson toiminnan käynnistämisessä. Hanke rahoitettiin erityistavoitteesta 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Kaikki nyt rahoitetut hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2023 aikana.

 

 

 


| Pia Hurtta | Rahoitus