Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Liitolle myönnetty lisärahoitusta

AKKE- ja EAKR- rahoitusta alueen kehittämiseen

Kymenlaakson liitolle on myönnetty 504 000 € alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) edistämiseksi. Rahoitus on tarkoitettu tukemaan alueellista TKI-toimintaa ja täydentämään ELY-keskusten kautta jaettavaa alueellista TKI-rahoitusta. 

Liitolle on myös osoitettu Itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin 1,5 milj. euroa EAKR-rahoitusta, joka tulisi ensisijaisesti käyttää Kaakkois-Suomen turvallisuusosaamisen vahvistamiseen ja huoltovarmuuden lisäämiseen sekä ilmaliikenneverkoston uudistamiseen usean maakunnan yhteistyönä. Alkuvuodesta 2023 on jo ollut haussa ensimmäiset rahoitukset valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaiset teemat. Tuosta hausta rahoitettiin hankkeita, jotka edistävät Itä-Kaakko vetylaakson ja Kaakkois-Suomen matkailuyhteistyön kehittämistä, noin 1,3 milj. euroa. 

Nyt myönnetyt AKKE- ja EAKR- rahoitukset avataan haettaviksi myöhemmin. Hakujen avautumisesta tiedotetaan erikseen, mm. Kymenlaakson liiton rahoitus-sivustolla.


| Kirsi Tallinen | Rahoitus