Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ajantasaisuuden arviointi

Liikenne

Maakuntakaavalla osoitetaan logistiikan ja liikkumisen kannalta keskeinen verkosto. Keskeistä on elinkeinoelämän kilpailukyvyn, toimintojen saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen edistäminen ottaen huomioon niin maakunnalliset kuin ylimaakunnalliset tavoitteet. Sujuvat yhteydet kytkevät maakunnan keskukset tiiviisti osaksi kansallista ja maailmanlaajuista verkostoa. Maakunnan sisäisessä liikenteessä korostuu arjen liikkuminen sujuvasti, turvallisesti ja kestävästi.

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset

Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja huomioiden reitistöjen jatkuvuus.

Suunnittelumääräys pyrkii edistämään alueidenkäytön suunnittelussa kestäviä liikkumistapoja huomioiden reitistöjen jatkuvuus. Tämä on tärkeää viihtyisän, sujuvan, turvallisen ja terveellisen alue- ja yhdyskuntarakenteen muodostumiseksi sekä ilmastotavoitteden kannalta. Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistunut vuoden 2022 aikana.

Koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys on ajantasainen.

Ajantasaisuuden arviointikortit

Ajantasaisuuden arviointikorteissa on kuvattu maakuntakaavamerkinnöittäin toimintaympäristö ja sen muutokset, kaavamerkintä ja -määräys sekä niihin liittyvät taustatiedot ja -selvitykset. Näiden perustietojen jälkeen esitetään arvio merkinnän ajantasaisuudesta ja merkintään liittyvistä mahdollisista tieto- ja selvitystarpeista.

Tieliikenne

Arviointi tieliikenteen merkinnöistä.

Raideliikenne

Arviointi raideliikenteen merkinnöistä. 

Vesiliikenne

Arviointi vesiliikenteen merkinnöistä.

Lentoliikenne

Arviointi lentoliikenteen merkinnöistä. 

Sivulla käytettyjen kuvien lähteet: 1. Kouvolan kaupunki, 2. ja 3. Kotkan kaupunki, 4. AdobeStock_227592407