Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittaminen -hanke

Kymenlaakson liitto ja alueen kunnat saivat rahoitusta Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittamiseen ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Hanke alkoi vuoden 2022 alussa ja on nyt loppusuoralla.

Hankkeessa tarkasteltiin kunkin Kymenlaakson kunnan päästökehitystä Hinku-laskennan mukaisesti sekä arvioitiin kunnille parhaiten sopivia päästövähennystoimia. Näitä olivat pienten kuntien osalta esimerkiksi kuntien energiasopimukseen liittyminen. Kymenlaakson kaupungit ovat kaikki Hinku-kuntia, ja niissä ilmastotyö on pidemmällä. Kaupungeissakin tarvitaan ilmastotyön valtavirtaistamista kaikille kunnan toimialoille. 

Hankkeessa tunnistettiin, että kuntien resurssit ovat niukkoja, mistä johtuen ilmastotyö ei välttämättä etene, vaikka sitä pidetäänkin tärkeänä. Hankkeessa tarjottiinkin Kymenlaakson pienille kunnille mahdollisuutta hyödyntää konsultin työaikaa ilmastorahoituksen hakemiseen tai sen valmisteluun. Pyhtäällä hyödynnettiin tilaisuus ja haettiin energiatukea investointeihin sekä uusiutuvan energian katselmukseen aurinkoenergiainvestointia varten. Jotta kuntien kynnystä ilmastorahoituksen hakemiseen madallettaisiin myös tulevaisuudessa, koottiin hankkeessa tiivis työkalupakki ilmastorahoituksen kanavista ja hakemisessa huomioitavista seikoista.

Kuntien ilmastotyön tarkastelua koskeva loppuraportti on luettavissa TÄSTÄ.

Tämän lisäksi hankkeessa oli mahdollisuus tehdä pienimuotoinen ilmastokokeilu. Ideoita koottiin yhteisessä työpajassa kuntien kanssa ja päädyttiin laatimaan kaavoittajille opas olemassa olevien kaavoituksen ilmastotyökalujen hyödyntämisestä. Opasta laativat Syken asiantuntijan yhdessä Haminan ja Kotkan kaavoittajien kanssa. Opas valmistuu alkusyksystä.

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 18 elokuu 2023