Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Ensimmäisestä JTF-hausta rahoitusesityksiä

Kymenlaakson toukokuussa päättyneen, ensimmäisen JTF (oikeudenmukaisen siirtymän) -rahoitushaun, hankkeista on maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) päättänyt rahoittaa kolmea Kymenlaakson liitolta haettua hankekokonaisuutta, jotka vastaavat JTF-suunnitelman mukaisiin alueellisiin kehittämistarpeisiin. Rahoitettavaksi esitettävien hankkeiden haettu tukiosuus on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa.  Hakijoiden kanssa käydään vielä hanketoteutusta tarkentavia neuvotteluja. 

Myönteisenä etenevät:  

Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI, hakijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja toteutusaika 1.10.2023-30.6.2026.  ARVOHIILI-hankkeen päätavoitteena on aluetalouden monipuolistaminen ja vahvistaminen luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä nostamalla osaamistasoa ja yleistä kehityshalukkuutta. Hankkeen tuloksena löydetään uusia raaka-ainevirtoja biohiilen tuotantoon, nostetaan biohiilen jalostusastetta, löydetään sille uusia käyttösovelluksia ja luodaan markkinaa biohiilituotteille. Hanke sisältää kehittämis- ja investointiosuuden. 

Matkailukompassi - Kestävää kasvua Kymenlaaksoon, hakijoina Cursor ja Kouvolan kaupunki ja toteutusaika 1.9.2023-31.8.2025. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hiilineutraaliin talouteen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamista alueen matkailuyrityksissä ja kunnissa, niin että ne pystyvät vastaamaan muuttuvaan kysyntään, monipuolistaa Kymenlaakson aluetaloutta matkailu- ja palvelualan
yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla, vähentää vihreästä siirtymästä aiheutuvia haittavaikutuksia ja luoda uusia työllistämismahdollisuuksia alueelle sekä kehittää julkisia liikenneyhteyksiä ja kestäviä matkaketjuja matkailukohteisiin. 

Summanjoen kunnostushanke, hakijana Kymijoen vesi ja ympäristö ry, toteutusaika 1.6.2023-31.5.2026. Hankkeessa käynnistetään joen valuma-alueella ennallistamisia ja kunnostuksia, jotta Summanjoen ekologinen tila saataisiin hyvälle tasolle turvetuotannon sekä muiden maa- ja metsätalouselinkeinojen vaikutuspiirissä olevilla vesialueilla. Samalla hankkeessa keskitytään kysymykseen, mitä tuotannosta poistuville turvetuotantoalueille voidaan tehdä, jotta Summanjoen tila paranisi, ja myös turvealan työntekijät löytäisivät uusia korvaavia elinkeinoja esimerkiksi ennallistamisen ja vesien hoidon parista. Hankkeen tavoitteet ovat alueen hajakuormituksen vähentäminen sekä suurten virtaamavaihtelujen tasaaminen ja siten vedenlaadun parantaminen kokonaisvaltaisen valuma-alueen tarkastelun keinoin.

Osa hankkeista jäi myöhempään käsittelyyn, mm. tukimäärältään suuret hankkeet menevät maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätettäväksi. Lisää tämän haun rahoituspäätöksiä on odotettavissa kuun vaihteessa. 

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 044 747 8503


| Pia Hurtta | Rahoitus