Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

IImastovaikutusten arviointityökalut kaavoituksessa

Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeessa on laadittu Ilmastovaikutusten arviointityökalujen opas kuntien suunnittelijoille. Oppaan on laatinut Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat yhteistyössä Kymenlaakson liiton sekä Haminan ja Kotkan kaupunkien alueidenkäytön suunnittelun asiantuntijoiden kanssa. Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeeseen on saatu ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman rahoitusta.

Opas on käytännönläheinen katsaus olemassa olevista työkaluista, ja sen tavoite on madaltaa kynnystä työkalujen hyödyntämiseen kaavoittajien työssä. Oppaassa kuvataan, millaisia ilmastovaikutuksia eri työkaluilla on mahdollista tarkastella, mille kaavatasoille ne sopivat sekä minkälaisia tausta-aineistoja työkalujen käyttämiseen tarvitaan. Oppaaseen valittuja ilmastovaikutusten arviointityökaluja testattiin Haminassa ja Kotkassa, ja kaavoittajilta saadun palautteen täydennettiin työkalujen kuvauksia. Opas ei sisällä teknisiä käyttöohjeita työkalujen käyttöön, vaan siinä kuvataan, missä vaiheessa kaavoitusprosessia työkalut voisivat olla hyödyllisiä, sekä sitä, mitä ilmastovaikutuksia milläkin työkalulla on mahdollista arvioida. 

Valmiin oppaan voi ladata täältä.

Jaa artikkeli

Päivitetty 23 lokakuu 2023