Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Interreg-rajayhteistyö 25 vuotta – mennäänkö eteenpäin vai palataanko vanhaan?

Vuosi 2015 on ollut eurooppalaisen alueyhteistyön 25-juhlavuosi. Interreg vakiintunut nimitys EU:n aluepolitiikan rahoitusinstrumentista, jolla tuetaan alueiden välistä, EU-valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Kymenlaakson maakunta on mukana Keskisen Itämeren Interreg-ohjelmassa, jossa edistetään yhteistyötä Suomen, Viron, Latvian ja Ruotsin välillä. Myös koko Itämeren alueen kattava ohjelma on kymenlaaksolaisten toimijoiden hyödynnettävissä.
Vuosi 2015 on ollut myös uuden ajan kansainvaellusten vuosi, joka on Euroopassa näkynyt mittavana turvapaikanhakijoiden virtana. Tämä on saanut monet vaatimaan rajojen sulkemista. Historiallinen muistimme on valitettavan lyhyt. Vain 25 vuotta sitten Eurooppa oli vasta vapautunut jyrkästä kahtiajaosta länsi- ja itäblokin välillä. Suomi oli jotain harmaata vyöhykettä siinä välissä. Rajat blokkien välillä ja jopa blokkien sisällä olivat esteitä ihmisten, pääomien ja tavaroiden vapaalle liikkumiselle. Pohjoismaita lukuun ottamatta Länsi-Euroopassakin passi- ja tullitarkastukset olivat arkipäivää. Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne laskettiin kymmenissä tuhansissa, kun nykyään puhutaan kahdeksasta miljoonasta.
Neljännesvuosisata on lyhyt aika historiassa, mutta siinä ajassa moni asia Euroopassa on muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan. Euroopan unionin tavoite toimivista sisämarkkinoista on nyt paljon lähempänä kuin 25 vuotta sitten, mutta tehtävää riittää silti edelleen. Valtioiden rajat ja jokaisessa jäsenmaassa noudatettavat omat käytännöt muodostavat edelleen esteitä, jotka vaikeuttavat arkeamme ja hidastavat talouskasvua. On selvää, että unionin ulkorajavalvonta on saatava toimimaan, jotta sisärajojen yli voidaan jatkossakin liikkua vapaasti. Rajojen sulkeminen johtaisi entistä syvempään lamaan ja suurempaan työttömyyteen.
Interreg-yhteistyö on kehittynyt vaiheittain tai kerroksittain, kuten oheinen syntymäpäiväkakku kuvaa. Se alkoi tutustumisesta ja luottamuksen rakentamisesta. Seuraava vaihe oli yhteyksien parantaminen, jota jatketaan edelleen. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä yhteistyö nostettiin yhteistyöteemaksi näiden jälkeen. Uusimmat ohjelmat panostavat talouskasvun aikaansaamiseen.
Toivottavasti voimme jatkossakin panostaa enemmän rajojen muodostamien esteiden poistamiseen kuin niiden uudelleen pystyttämiseen.
Toni Vanhala
kansainvälisten asiain päällikkö