Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ja digitaalisuus

  • Kymenlaakson maakuntakaava 2040 työssä hyödynnetään osallistavia
  • paikkatietomenetelmiä ja kehitetään digitaalista maakuntakaavaa.

Kymenlaakson Liitto on käynnistänyt Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -kokonaismaakuntakaavan. Yhtenä läpileikkaavana teemana on maakuntakaavan digitaalisuuden edistäminen parantamalla maakuntakaava-aineistojen saavutettavuutta, hyödynnettävyyttä ja käytettävyyttä. Maakuntakaava-aineistojen lisäksi kaavaprosessin aikana syntyneitä tutkimus- ja selvitysaineistoja avataan vapaasti hyödynnettäväksi. Näin lisätään maakuntakaavoituksen läpinäkyvyyttä ja aineistojen hyödynnettävyyttä Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson Liitto osallistuu valtakunnalliseen maakuntakaavojen harmonisoinnin, visualisoinnin ja e-palveluiden hankekokonaisuuteen (HAME), jonka tavoitteena on luoda edellytykset maakuntakaavatiedon helpommalle ja tehokkaammalle hyödyntämiselle. Hankkeessa luodaan maakuntakaavoitukselle oma tietomalli sekä sujuvoitetaan kaavan laadintaa yhdenmukaistamalla tietosisältöä ja visualisointitapoja.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 valmistelussa hyödynnetään digitaalisia vuorovaikutusmahdollisuuksia ja annetaan kymenlaaksolaisten itsensä kertoa sekä osoittaa kartalla, miltä tulisi näyttää Kymenlaakso 2040. Suunnitellaan yhdessä toimiva Kymenlaakso!

Kymenlaakson maakuntakaava 2040   OSALLISTU